Evaluatie digitale examens vmbo

In het schooljaar 2015/2016 was de werkgroep betrokken bij een onderzoek naar digitale examens wiskunde.
Het rapport is hier te lezen.