Claudia Konert

Voorzitter


Al sinds het begin van mijn carrière als docent, bijna 20 jaar geleden, ben ik verknocht aan het werken met leerlingen van het VMBO. Gedurende mijn carrière heb ik geschreven aan een lesmethode van NijghVersluys en ben ik mij gaan specialiseren in het rekenonderwijs. Als rekenspecialist ben ik bovenschools rekencoördinator en verzorg ik RT rekenen. Tevens houd ik mij bezig met het opzetten van een rekennetwerk tussen verschillende PO en VO scholen in Noordoost Groningen waarin wij van en met elkaar leren en waarbinnen gewerkt wordt aan de doorlopende leerlijnen.

Claudia is tevens lid van het bestuur van de vereniging.

Ruud Jongeling


Na eerst docent te zijn geweest in het toenmalige VSO-LOM onderwijs werk ik als docent wiskunde in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het Da Vinci College in Roosendaal. Ik was betrokken bij nieuwe initiatieven zoals experimenten rondom het gebruik van de grafische rekenmachine in het vmbo, proefkaternen voor een experimentele lesmethode van NijghVerluys en het ontwikkelen van het lesmateriaal van RekenVoort. Verder maakte ik een aantal jaren deel uit van de vaststellingscommissie voor het vmbo van de CvTE. Naast docent wiskunde ben ik ook medewerker kwaliteitszorg van het Da Vinci College

Jeen Lindeboom


Mijn naam is Jeen Lindeboom, ik ben inmiddels meer dan 20 jaar, als wiskunde docent, werkzaam op de Burgemeester Harmsma school te Gorredijk. Dit is een vmbo school die ontstaan is als Middenschool. In de onderbouw wordt hier heterogeen onderwijs aangeboden volgens dit middenschool principe. Ik zit ongeveer 10 jaar in de werkgroep vmbo. Ik doe dit omdat ik het belangrijk vind dat we over ons eigen onderwijs nadenken. Vanuit deze werkgroep hoop ik daar een positieve bijdrage aan te kunnen leveren.

Françoise Blauw-Willems


Mijn naam is Françoise Blaauw, ben 44 jaar en zit sinds januari 2016 bij de werkgroep vmbo. Na mijn studietijd ben ik gestart op een brede scholengemeenschap, maar ik merkte dat ik nog te weinig “levenservaring” had om me daar ook thuis te voelen. Na een jaar heb ik de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven en heb ongeveer 15 jaar met heel veel plezier bij de Rabobank gewerkt. Helaas hield het bij de Rabo-organisatie voor me op en ging ik weer om me heen kijken. Er kwam in mijn woonplaats een invalklus op een vmbo-school op mijn pad en die heb ik met veel plezier gedaan en vervolgens weer het bedrijfsleven in. Maar….. ik kwam er toen wel achter dat ik het voor de klas staan een stuk leuker vond dan ik had gedacht. Na een jaar besloot ik om terug te gaan naar het onderwijs. Dat is nu ruim 3 jaar geleden en ik heb er geen spijt van gehad. Ik vind het heerlijk om met de vmbo-leerling, waar de relatie zo belangrijk is, te werken. Ondanks dat het veel zwaarder is dan de banen in het bedrijfsleven zou ik voor geen goud terug willen. Ik krijg zoveel energie van mijn leerlingen! Heerlijk is dat! Ik hoop door mijn bijdrage aan de werkgroep veel voor de vmbo-docent en zijn leerling te kunnen betekenen.

Melanie Steentjes


In 1997 ben ik in Utrecht afgestudeerd als wiskundige. Vervolgens heb ik lesgegeven in Utrecht en ben ik daarna bij Cito gaan werken. Daar werk ik nu aan onder andere de examens wiskunde vmbo en de Wiskunde Olympiade. Sinds een aantal jaar combineer ik mijn baan bij Cito met een baan als docent wiskunde op een vmbo-school in Hilversum. Ik vind het superleuk om naast het werk achter de computer nu ook weer echt met de leerlingen bezig te zijn!