Het onderwijs in het vmbo is in beweging. Denk maar aan de invoering van nieuwe beroepsgerichte programma’s, de wisselende status van de rekenexamens en het voornemen de eindexamens volledig digitaal te maken. Het is een kwestie van tijd en dan zal ook het curriculum van de algemene vakken in het vmbo opnieuw worden besproken. Bij al deze ontwikkelingen zitten de wiskundedocenten in het vmbo niet stil. Er wordt veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van lesmateriaal om het wiskunde-onderwijs in het vmbo goed bij de leerlingen te laten aansluiten. Daarnaast worden ideeën uitgewisseld via internet en worden nieuwe ontwikkelingen besproken en bediscussieerd.

Bij zoveel lopende en nieuwe ontwikkelingen past een actieve werkgroep vmbo die het bestuur van de NVvW informeert en adviseert maar ook zelf actief is en initiatieven neemt. De werkgroep vmbo is meer dan ooit een werkgroep voor en door vmbo-docenten. De werkgroep komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om de zaken die het vmbo betreffen te bespreken en organiseert jaarlijks de vmbo en onderbouw havo/vwo conferentie.

Wil je actief meewerken met de werkgroep dan kun je contact opnemen met de secretaris van de werkgroep, Ebrina Smallegange (e.smallegange@nvvw.nl) .