De werkgroep komt een aantal keren per jaar bij elkaar om de zaken die het vmbo betreffen te bespreken.
De werkgroep adviseert het bestuur over zaken die het vmbo aangaan.

De werkgroep bespreekt actuele ontwikkelingen binnen het vmbo.

De leden van de werkgroep bezoeken scholen om de aandacht te vestigen op de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren.

Algemeen
De leden stellen zich voor
Publicaties
Conferentie 2017
Conferentie 2016

De werkgroep heeft het afgelopen schooljaar (2018-2019) diverse malen gereageerd op de tussenproducten van Curriculum.nu. Hier vind je een overzicht.