Geeft u wiskunde in het mbo of hbo en vraagt u zich weleens af welke ontwikkelingen er rond wiskunde zijn aan andere mbo’s en hbo’s? Wij zijn een werkgroep bij de NVvW (Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren) die zich de komende tijd precies met dit onderwerp bezig wil houden. En u kunt ons hierbij helpen!

Een paar vragen

Om beter zicht te krijgen op het wiskunde-onderwijs in mbo en hbo, zijn wij als eerste stap op zoek naar informatie over de samenstelling van de wiskunde-teams binnen mbo en hbo. Wij zouden het op prijs stellen als u bijgaande korte vragen zou willen beantwoorden.

Als u informatie heeft over andere opleidingen binnen de faculteit/academie/ROC waar uw opleiding onder valt, zouden wij het op prijs stellen als u de antwoorden ook daarvoor wilt invullen (s.v.p. door het formulier opnieuw in te vullen).

Wat heeft u eraan?

Als volgende stappen willen we zaken als de positie van wiskunde binnen de opleiding en de gebruikte didactieken in kaart brengen. Onzes inziens informatie waar we allemaal wat aan hebben!

U kunt ook aangeven of u op de hoogte wilt worden gehouden van nieuws vanuit onze werkgroep. Samen kunnen we meer betekenen voor onze studenten!

De vragen

In de vragenlijst wordt met opleiding de organisatorische eenheid waarbij u bent aangesteld bedoeld. Voor opleiding kan dus ook instituut/academie worden gelezen, afhankelijk van de situatie.

Alle vragen in het onderstaande formulier moeten beantwoord worden. De vragenlijst kan tot 15 juni 2019 worden ingevuld.

Wilt u onze agenda's en actiepunten van de vergaderingen ontvangen?
JaNee

Wilt u contactpersoon zijn voor nieuws voor de (wiskunde)docenten binnen uw opleiding?
JaNee