Hieronder worden, voor zover beschikbaar, voorbeeldexamens geplaatst van de verschillende examenservicebureaus.

Stichting Examenservice MEI (EsMEI)

logo esmeiEsMEI heeft een examen ontwikkeld in de vorm van een Proeve van Bekwaamheid.
Hiervan is geen voorbeeldexamen beschikbaar.

Contactpersoon: Joke Steenbruggen
Website: www.esmei.nl
E-mailadres: EsMEI@batouwe.nl
Tel.: 026 445 44 85

Stichting examens mobiliteitsbranche (Stem)logo STEM

Website:stichtingstem.nl
E-mailadres: info@stichtingstem.nl
Telefoon: 030 – 608 77 90

Examenleverancier VAPRO

logo vaproVapro heeft een schriftelijk examen ontwikkeld. Hiervan is momenteel geen voorbeeldtoets beschikbaar.
Geïnteresseerde scholen kunnen contact opnemen met examens@vapro.nl.
Zij kunnen dan een demo-account aanvragen en de toets inzien.

Contactpersoon: René Frederiks
Website: www.vapro.nl
E-mailadres: examens@vapro.nl
Tel.: 070 337 83 00

Vanuit de Werkgroep MBO-HBO Wiskunde is een set voorbeeldvragen ontwikkeld ter ondersteuning van mbo-docenten en examenservicebureaus.

De set voorbeeldvragen is samengesteld in overleg met mbo- en hbo-docenten en heeft de instemming van het Landelijk Platform MBO-HBO (opvolger van BK16/20, de oorspronkelijke indieners van het keuzedeel). Het initiatief wordt ondersteund door het Sectoraal Adviescollege HTNO van de Vereniging Hogescholen. 

De voorbeeldvragen beogen het eindniveau weer te geven zoals dat beoogd was vanuit het vervolgeonderwijs (het technisch hbo) en zullen naar wij hopen bijdragen aan een doelmatig en gelijkwaardig eindniveau.

Icoon

Voorbeeldvragen Voorbereiding HBO Wiskunde K0205 april 2019 518.89 KB 187 downloads

Door de Werkgroep MBO-HBO Wiskunde ontwikkelde set van voorbeeldvragen ter ondersteuning...

Hier volgt binnenkort lesmateriaal voor het keuzedeel.

Doorstroomprogramma’s tot 2017-2018

Kop van Noordholland

In het tweede halfjaar van hun derde schooljaar krijgen ze extra wiskunde op het ROC. In het eerste halfjaar van hun vierde jaar komen degenen die voldoende staan op vrijdagmiddag bij ons voor 1,5 uur wiskunde en 1,5 uur natuurkunde per week.

Alleen degenen die voor het mbo-deel voldoende staan voor zowel natuurkunde als wiskunde komen bij ons voor het tweede deel. Meestal zijn dat 10-12 leerlingen.

Wie aan het eind bij ons voldoende staat voor beide vakken krijgt een certificaat uitgereikt tegelijk met het mbo-diploma. Dit heeft geen officiële status.

Meestal halen 1 of 2 leerlingen dit…

We gebruiken voor de wiskunde Basisvaardigheden wiskunde.

Alleen bij de toets goniometrie mag een eenvoudige rekenmachine gebruikt worden.

De techniekopleidingen van Inholland organiseren in het voorjaar (21+toets) en in de zomer (aansluit)cursussen wiskunde en natuurkunde. Mogelijk gaan Elektro en Werkuigbouw dit voor zichzelf doen voor mbo-ers en havisten met wiskunde A. Op open dagen is daar veel vraag naar.

Jaap Grasmeijer,
Inholland

Icoon

Studiewijzer aansluitcursus mbo-hbo 2017 - ROC Kop van Noordholland 82.00 KB 29 downloads

Studiewijzer aansluiting mbo-hbo 2017 - ROC Kop van Noordholland ...
Icoon

Diagnostische toets 1 - ROC Kop van Noordholland 124.24 KB 26 downloads

Diagnostische toets 1 - ROC Kop van Noordholland ...
Icoon

Diagnostische toets 2 - ROC Kop van Noordholland 118.10 KB 21 downloads

Diagnostische toets 2 - ROC Kop van Noordholland ...
Icoon

Diagnostische toets 3 - ROC Kop van Noordholland 139.45 KB 19 downloads

Diagnostische toets 3 - ROC Kop van Noordholland ...
Icoon

Diagnostische toets 4 - ROC Kop van Noordholland 67.05 KB 23 downloads

Diagnostische toets 4 - ROC Kop van Noordholland ...

Inholland

Doorstroommodule wiskunde voor het HBO aan Noorderpoort (in samenwerking met de Hanzehogeschool).

Gevolgde boek: Basisboek Wiskunde, Van der Craats.

De stof omvat dus niet het hele keuzedeel.

Hoofdstukken: 1 t/m 6, 9, 10,11,12, 16 (deels) en 20 (alleen de eerste 2 paragrafen).
Dus rekenen met getallen, rekenen met breuken, machten en wortels, rekenen met letters, merkwaardige producten, breuken met letters, eerste en tweedegradds vergelijkingen, stelsels van vergelijkingen, lijnen in een vlak, functies en grafieken (t/m snijpunten van grafieken) en differentiëren (ook kettingregel en product/quotientregel).

De module loopt over twee periodes met na elke periode een afsluitende toets.

De toetsen zijn gemaakt om zonder rekenmachine te maken.

Saskia Baars,
docent exacte vakken en rekenen,
Technologie en ICT, Noorderpoort

Icoon

Toets juni 2017 - Noorderpoort 69.43 KB 24 downloads

Toets juni 2017 Noorderpoort ...
Icoon

Toets november 2017 - Noorderpoort 50.32 KB 17 downloads

Toets november 2017 - Noorderpoort ...

RxH Dolteng

Icoon

Diagnostische toets 1.1 oktober 2016 - RxH Dolteng 37.32 KB 14 downloads

Diagnostische toets 1.1 oktober 2016 - RxH Dolteng ...
Icoon

Diagnostische toets 1.2 januari 2017 - RxH Dolteng 54.83 KB 12 downloads

Diagnostische toets 1.2 januari 2017 - RxH Dolteng ...
Icoon

Diagnostische toets 2.1 maart 2017 - RxH Dolteng 47.47 KB 13 downloads

Diagnostische toets 2.1 maart 2017 - RxH Dolteng ...
Icoon

Diagnostische toets 2.2 mei 2015 - RxH Dolteng 60.58 KB 11 downloads

Diagnostische toets 2.2 mei 2015 - RxH Dolteng ...
Icoon

Diagnostische toets 3.1 november 2016 - RxH Dolteng 161.81 KB 10 downloads

Diagnostische toets 3.1 november 2016 - RxH Dolteng ...
Icoon

Diagnostische toets 3.2 januari 2017 - RxH Dolteng 67.82 KB 9 downloads

Diagnostische toets 3.2 januari 2017 - RxH Dolteng ...
Icoon

Diagnostische toets 4.1 maart 2017 - RxH Dolteng 76.68 KB 12 downloads

Diagnostische toets 4.1 maart 2017 - RxH Dolteng ...
Icoon

Diagnostische toets 4.2 mei 2016 - RxH Dolteng 49.06 KB 14 downloads

Diagnostische toets 4.2 mei 2016 - RxH Dolteng ...