R. van Asselt, Analyse en mogelijke verklaringen van de dalingen van de studiesuccessen van mbo’ers en havo’ers na 5 jaar voltijd hbo-studie, van de uitstroom in 2008 tot de uitstroom in 2014. Update van een eerdere versie (die liep tot de uitstroom in 2014). Analyse en verklaringen op persoonlijke titel, mede op verzoek van de Vereniging Hogescholen. Augustus 2016.
De eerdere versie (die liep tot en met de uitstroom in 2012) is hier ook nog beschikbaar. Hiervan afgeleid: samenvatting en presentatie tijdens de NVSNVL-conferentie Aansluiting gezocht van 13 februari 2014.

R.van Asselt en J.C. Boudri, Versterking van de doorstroom en de kwaliteit van het technisch HBO; adviezen vanuit het onderwijswerkveld. Adviesnota geschreven op verzoek van de Vereniging Hogescholen. Landelijke Werkgroep HBO Wiskunde Februari 2013.

R.van Asselt, Wiskunde in het technisch beroepenveld. Verslag van een onderzoek naar de gewenste wiskundekennis en -vaardigheden van hbo-afgestudeerden in het technisch beroepenveld. Rapport in opdracht van de Landelijke Werkgroep HBO-Wiskunde. Juni 2012