De werkgroep bestaat uit docenten uit zoveel mogelijk HBO-sectoren (Techniek, Economie, Lerarenopleidingen, Informatica). De werkgroep volgt ontwikkelingen van de wiskunde in het HBO, VO en MBO, en streeft ernaar op basis hiervan bij te dragen aan een betere doorstroom VO-MBO-HBO. Naast het organiseren van conferenties, richt zij zich momenteel op een actieve bijdrage middels de ontwikkeling van een kennisbasis wiskunde (zowel technisch als economisch).

Samenstelling

Voorzitter: Christiaan Boudri (Hogeschool Arnhem Nijmegen) christiaan.boudri@han.nl
Secretaris: Tanja Groenendaal (Hogeschool Utrecht) t.groenendaal@nvvw.nl

Leden:
Michel van Glabbeek (ROC Leiden)
Jaap Grasmeijer (Hogeschool InHolland)
Saskia Baars (ROC Noorderpoort)
Anke Robertus (Hogeschool van Amsterdam)

Ontstaan

In januari 1999 kwamen ruim 150 wiskundedocenten uit het gehele HBO in een conferentie bijeen.

Het was de eerste keer in de historie dat dit gebeurde, maar er waren dan ook duidelijke aanleidingen. Bijvoorbeeld het signaal dat het vak wiskunde op een aantal HBO-instellingen als zelfstandig vak dreigt te verdwijnen als gevolg van de recente invoering van project-onderwijs en probleem gestuurd onderwijs. Of het signaal dat wiskunde in bepaalde HBO-sectoren in een isolement is geraakt met ook nog eens een slecht imago (moeilijk, saai, lage cijfers), waardoor het vak slachtoffer dreigt te worden van de op rendement en bezuinigingen beluste hogeschoolmanagers. Om docenten daarbij te kunnen helpen is vrij snel na deze januari-conferentie een werkgroep HBO opgericht onder de vlag van de NVvW.

In juni 2000 heeft de werkgroep een beleidsnotitie opgesteld. Eind 2011 is over de ontwikkelingen van het wiskunde-onderwijs aan het HBO tussen 1999 en 2011 een achtergronddocument geschreven.

Publicaties

Publicaties HBO
Publicaties VO-HBO
Publicaties MBO-HBO
  Keuzedeel 0205