Rob van Oord

Voorzitter


Rob was van 1974 tot 2014 docent aan de school voor voortgezet onderwijs Waddinxveen. Eerst de Samenwerkingsschool voor HAVO VWO geheten, na de fusie in 1989 het Coenecoop College. Nu werkt hij als invaller op scholen in de regio. Hij is co-auteur van boekje 11 uit de Zebra-reeks Schuiven met auto’s, munten en bollen; H. Melissen. Al vele jaren is hij redactielid van die zelfde Zebra-reeks. Acht jaar was hij lid van de constructiegroep wiskunde B bij het CITO. In 2004, 2007, 2010, 2012 en 2013, 2015 gaf hij een workshop op de Nationale wiskundedagen. De eerste was getiteld: Makkelijker kan ik het niet maken, wel leuker. De tweede ging over Cellofaan van koffiepakken. De derde was een pleidooi voor de Praktische Opdracht in de bovenbouw. De vierde workshop ging over inpakken en opvouwen, waarbij de techniek van origami architectuur werd gebruikt. In 2013 kon men door speeddaten veel te weten komen over enkele boekjes uit de zebrareeks. In 2015 over (Ver)delen, … , o.a. trisectie van een hoek. In 2016 komt o.a. het patatzak probleem over het voetlicht. Op de website van het Freudenthal Instituut www.fi.uu.nl/nwd is er meer over te vinden. Regelmatig schrijft hij een artikel in Euclides. Enkele jaren schrijft hij een verslag van de Nationale Wiskundedagen in De Nieuwe Wiskrant. Al meer dan 10 jaar is hij lid van de Werkgroep-HAVO/VWO. De laatste jaren als voorzitter. De grootste hobby’s zijn wilgen knotten, stijldansen en ligfietsen. Op de site www.knotten.nl kun je foto’s zien van het knotten van wilgen van de Natuurgroep Waddinxveen waarvan hij oprichter (in 1974), coördinator en organisator is.

Marjan Botke


Marjan is geboren in 1971. Ze heeft wiskunde gestudeerd aan Universiteit Twente en actuariaat aan Universiteit van Amsterdam. Ze heeft in 2007 de lerarenbevoegdheid afgerond bij ICLON. Van 1995 tot en met 2003 is ze werkzaam geweest in bedrijfsleven (politie, automatisering, verzekeringen en beleggingen). Van 2002 tot heden zit ze in het onderwijs: eerst particuliere school, tot 2012 op het Montessori Lyceum in Rotterdam en momenteel werkt ze op het Erasmiaans Gymnasium Rotterdam. Ze geeft les in de bovenbouw wiskunde A, B,C en D. Marjan heeft ervaring als sectievoorzitter wiskunde, heeft zich in het zorgteam bezig gehouden met leerlingen met reken/wiskunde problemen (angst, dyscalculie en dergelijke) en heeft meegeholpen om het rekenbeleid op te zetten en uit te voeren. Op de basisschool van haar kinderen is ze rekenmoeder. Daarnaast houdt Marjan erg van sporten en koken.

Femke van den Berg - Douma


Femke heeft theoretische wiskunde gestudeerd aan Durham University in Engeland, waar zij ook haar promotie in grafentheorie heeft afgerond. Na deze studies is ze in 2010 terug verhuisd naar haar geboorteland Nederland, om daar les te geven aan het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest. Daar gaf ze 6 jaar lang les in zowel de Nederlandstalige HAVO en VWO, als in het tweetalige VWO en de internationale IB programma’s. Sinds 2016 is ze werkzaam aan het Anna Van Rijn College te Nieuwegein. Naast haar werk voor de klas werkt Femke ook aan de vertaling van de boeken van Getal en Ruimte naar het Engels, voor gebruik in de tweetalige onderbouw.
Behalve van wiskunde houdt Femke van muziek en dans, en haar talenten zijn dan ook op diverse (school) podiums te bewonderen.

Henk Hietbrink


Henk Hietbrink heeft Bedrijfskunde gestudeerd aan de TUE, gewerkt als adviseur in logistiek en ICT, werkt sinds 2005 als docent Wiskunde, momenteel op het Herman Wesselink College in Amstelveen. Eerstegraadsbevoegdheid heeft hij gehaald in Utrecht en is sindsdien betrokken bij het ontwikkelen van lesmateriaal in de digitale wiskunde omgeving (DWO), is als gast verbonden aan de vakgroep Geschiedenis van de Wiskunde (UU), verzorgde drie jaar het vak Concrete Meetkunde en heeft tijdens een "Leraar In Onderzoek" traject bij het Freudenthal Instituut de website www.fransvanschooten.nl ontwikkeld.

Rutger Kock


Rutger is in 1998 afgestudeerd als wiskundige in Groningen met als afstudeerrichting Dynamische Systemen. Daarna heeft hij bijna 15 jaar gewerkt als adviseur verkeersmanagement. Eerst bij Rijkswaterstaat en later bij het adviesbureau Goudappel Coffeng. In 2013 ging het kriebelen om weer meer met wiskunde bezig te zijn en besloot hij zijn baan op te zeggen en te starten met de lerarenopleiding van het ICLON in Leiden om in de voetsporen van zijn vader te treden.
Rutger geeft vanaf dit schooljaar wiskunde B, D en A in de bovenbouw van het Libanon Lyceum (mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium) in Rotterdam.
Rutger vindt het leuk om hard te schaatsen en te fietsen.

Peter Kop


Peter heeft wiskunde met bijvak economie gestudeerd in Leiden en staat nu al ruim 30 jaar voor de klas. Naast het lesgeven werkt hij bij de Universitaire Lerarenopleiding in Leiden als vakdidacticus. Hij is vaak betrokken geweest bij vernieuwingen van wiskundeprogramma’s door deelname aan Hawex, Profi en nu Ctwo experimenten bij wiskunde A en C. Hij is ook jarenlang lid geweest van de constructiegroep wiskundeA voor eindexamens HAVO/VWO. Op dit moment is hij werkzaam voor de Cevo. Daarnaast is hij voorzitter van de Zebrareeks, een stichting die boekjes uitgeeft die in de bovenbouw van het VWO gebruikt kunnen worden, maar die ook nadrukkelijk een populair wetenschappelijke karakter hebben en daarmee wiskunde toegankelijk maakt voor de geïnteresseerde leek. Peter is een enthousiaste recreatie-hardloper en fietser.

Merijn Smit


Merijn is in 2005 afgestudeerd in de sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie is hij van 2001 tot 2004 voor de klas gekomen. Het was bedoeld als bijverdienste, maar werd uiteindelijk een bijna volledige baan op het St. Antoniuscollege, afdeling Bodegraven, waar hij toentertijd wiskunde gaf aan klas 1 t/m 4 vmbo-bb,bk,tl en havo. In 2005 is hij aan de slag gegaan met een promotieonderzoek, maar kon het niet laten na het lesgeven in de collegezaal toch weer de schoolbanken op te zoeken. Van 2011 tot 2013 is hij als wiskundeleraar werkzaam geweest op de vrije school, in de bovenbouw havo/vwo van het Marecollege te Leiden, waar hij in 2012 gestart is met de lerarenopleidingen wiskunde en natuurkunde aan het ICLON. Die heeft hij beiden in 2014 afgerond, toen hij inmiddels verhuisd was naar het Gymnasium Haganum in Den Haag, waar hij nog steeds alle wiskundevarianten geeft. Sinds 2015 heeft hij met plezier mee mogen denken met de werkgroep havo/vwo. Merijn is mentor in klas 5 en 6 en lid van de MR. Binnen de sectie is hij in het bijzonder verantwoordelijk voor de leerlijn wiskunde D, neemt deel aan het bètaoverleg en begeleidt jaarlijks profielwerkstukken op het gebied van natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde. Hij gaat het liefst op de fiets van Leiden naar Den Haag en is hij enthousiast in de volleybalwereld als speler, coach en scheidsrechter.

Marcel Voorhoeve


Geboren en getogen Maastrichtenaar die na studie wis- en natuurkunde aan de Universiteit Utrecht als docent natuurkunde startte aan het St-Gregorius College in Utrecht, waarna hij vele jaren als wiskundedocent aan deze school voor vmbo-tl, havo en vwo werkzaam was en van 1999 tot 2015 als conrector onderwijszaken. Activiteiten: experimenteerschool bij de invoering van Hawex en Profi-wiskunde, diverse internationaliseringsprojecten en mede-organisator van een conferentie over wiskunde-onderwijs in Slovenië.
Sinds 2015 werkzaam aan de lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam.
Geen sporter, maar een actief koorzanger in het Utrechts Vocaal Ensemble Multiple Voice (www.multiplevoice.nl). In de schoolvakanties regelmatig op reis naar Oost-Europa of fietsvakantie in Europa.

Erik van den Hout


Als bestuursvertegenwoordiger is Erik lid van de werkgroep. Erik studeerde Alfa-Informatica aan de universiteit Groningen en werkte aansluitend een aantal jaren als consultant in de IT. In 2004 behaalde hij zijn tweedegraads bevoegdheid om daarna in 2012 zijn eerstegraads bevoegdheid te behalen. Sindsdien werkt hij als leraar wiskunde bij scholengemeenschap Sint Ursula in Horn. Daar is hij sinds schooljaar 2016-2017 teamleider van de afdeling 2 & 3 VWO. In zijn vrije tijd programeert Erik nog regelmatig, onder andere als beheerder van WisBase.nl en voor de website van de NVvW.