Marjan Botke

Voorzitter


Marjan is geboren in 1971. Ze heeft wiskunde gestudeerd aan Universiteit Twente en actuariaat aan Universiteit van Amsterdam. Ze heeft in 2007 de lerarenbevoegdheid afgerond bij ICLON. Van 1995 tot en met 2003 is ze werkzaam geweest in bedrijfsleven (politie, automatisering, verzekeringen en beleggingen). Van 2002 tot heden zit ze in het onderwijs: eerst particuliere school, tot 2012 op het Montessori Lyceum in Rotterdam en momenteel werkt ze op het Erasmiaans Gymnasium Rotterdam. Ze geeft les in de bovenbouw wiskunde A, B,C en D. Marjan heeft ervaring als sectievoorzitter wiskunde, heeft zich in het zorgteam bezig gehouden met leerlingen met reken/wiskunde problemen (angst, dyscalculie en dergelijke) en heeft meegeholpen om het rekenbeleid op te zetten en uit te voeren. Op de basisschool van haar kinderen is ze rekenmoeder. Daarnaast houdt Marjan erg van sporten en koken.

Rob van Oord


Rob was van 1974 tot 2014 docent aan de school voor voortgezet onderwijs Waddinxveen. Eerst de Samenwerkingsschool voor HAVO VWO geheten, na de fusie in 1989 het Coenecoop College. Nu werkt hij als invaller op scholen in de regio. Hij is co-auteur van boekje 11 uit de Zebra-reeks Schuiven met auto’s, munten en bollen; H. Melissen. Al vele jaren is hij redactielid van die zelfde Zebra-reeks. Acht jaar was hij lid van de constructiegroep wiskunde B bij het CITO. In 2004, 2007, 2010, 2012 en 2013, 2015, 2016, 2017, 2019 gaf hij een workshop op de Nationale wiskundedagen. De eerste was getiteld: Makkelijker kan ik het niet maken, wel leuker. De tweede ging over Cellofaan van koffiepakken. De derde was een pleidooi voor de Praktische Opdracht in de bovenbouw. De vierde workshop ging over inpakken en opvouwen, waarbij de techniek van origami architectuur werd gebruikt. In 2013 kon men door speeddaten veel te weten komen over enkele boekjes uit de zebrareeks. In 2015 over (Ver)delen, … , o.a. trisectie van een hoek. In 2016 komt o.a. het patatzak probleem over het voetlicht. In 2019 ging het over de Platonische lichamen, hoe je die kan maken, en wat daar in kan zitten. Op de website van het Freudenthal Instituut www.fi.uu.nl/nwd is er meer over te vinden. Regelmatig schrijft hij een artikel in Euclides. Enkele jaren schrijft hij een verslag van de Nationale Wiskundedagen in Euclides en Nieuw Archief voor Wiskunde. Al meer dan 10 jaar is hij lid van de Werkgroep-HAVO/VWO. Een flink aantal jaren daarvan als voorzitter. De grootste hobby’s zijn wilgen knotten, stijldansen en ligfietsen. Op de site www.knotten.nl kun je foto’s zien van het knotten van wilgen van de Natuurgroep Waddinxveen waarvan hij oprichter (in 1974), coördinator en organisator is.

Femke van den Berg - Douma


Femke heeft theoretische wiskunde gestudeerd aan Durham University in Engeland, waar zij ook haar promotie in grafentheorie heeft afgerond. Na deze studies is ze in 2010 terug verhuisd naar haar geboorteland Nederland, om daar les te geven aan het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest. Daar gaf ze 6 jaar lang les in zowel de Nederlandstalige HAVO en VWO, als in het tweetalige VWO en de internationale IB programma’s. Sinds 2016 is ze werkzaam aan het Anna Van Rijn College te Nieuwegein. Naast haar werk voor de klas werkt Femke ook aan de vertaling van de boeken van Getal en Ruimte naar het Engels, voor gebruik in de tweetalige onderbouw.
Behalve van wiskunde houdt Femke van muziek en dans, en haar talenten zijn dan ook op diverse (school) podiums te bewonderen.

Henk Hietbrink


Henk Hietbrink heeft Bedrijfskunde gestudeerd aan de TUE, gewerkt als adviseur in logistiek en ICT, werkt sinds 2005 als docent Wiskunde, momenteel op het Herman Wesselink College in Amstelveen. Eerstegraadsbevoegdheid heeft hij gehaald in Utrecht en is sindsdien betrokken bij het ontwikkelen van lesmateriaal in de digitale wiskunde omgeving (DWO), is als gast verbonden aan de vakgroep Geschiedenis van de Wiskunde (UU), verzorgde drie jaar het vak Concrete Meetkunde en heeft tijdens een "Leraar In Onderzoek" traject bij het Freudenthal Instituut de website www.fransvanschooten.nl ontwikkeld.

Rutger Kock


Rutger is in 1998 afgestudeerd als wiskundige in Groningen met als afstudeerrichting Dynamische Systemen. Daarna heeft hij bijna 15 jaar gewerkt als adviseur verkeersmanagement. Eerst bij Rijkswaterstaat en later bij het adviesbureau Goudappel Coffeng. In 2013 ging het kriebelen om weer meer met wiskunde bezig te zijn en besloot hij zijn baan op te zeggen en te starten met de lerarenopleiding van het ICLON in Leiden om in de voetsporen van zijn vader te treden.
Rutger geeft vanaf dit schooljaar wiskunde B, D en A in de bovenbouw van het Libanon Lyceum (mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium) in Rotterdam.
Rutger vindt het leuk om hard te schaatsen en te fietsen.

Peter Kop


Peter heeft wiskunde met bijvak economie gestudeerd in Leiden en staat nu al ruim 30 jaar voor de klas. Naast het lesgeven werkt hij bij de Universitaire Lerarenopleiding in Leiden als vakdidacticus. Hij is vaak betrokken geweest bij vernieuwingen van wiskundeprogramma’s door deelname aan Hawex, Profi en nu Ctwo experimenten bij wiskunde A en C. Hij is ook jarenlang lid geweest van de constructiegroep wiskundeA voor eindexamens HAVO/VWO. Op dit moment is hij werkzaam voor de Cevo. Daarnaast is hij voorzitter van de Zebrareeks, een stichting die boekjes uitgeeft die in de bovenbouw van het VWO gebruikt kunnen worden, maar die ook nadrukkelijk een populair wetenschappelijke karakter hebben en daarmee wiskunde toegankelijk maakt voor de geïnteresseerde leek. Peter is een enthousiaste recreatie-hardloper en fietser.

Merijn Smit


Merijn is in 2005 afgestudeerd in de sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie is hij van 2001 tot 2004 voor de klas gekomen. Het was bedoeld als bijverdienste, maar werd uiteindelijk een bijna volledige baan op het St. Antoniuscollege, afdeling Bodegraven, waar hij toentertijd wiskunde gaf aan klas 1 t/m 4 vmbo-bb,bk,tl en havo. In 2005 is hij aan de slag gegaan met een promotieonderzoek, maar kon het niet laten na het lesgeven in de collegezaal toch weer de schoolbanken op te zoeken. Van 2011 tot 2013 is hij als wiskundeleraar werkzaam geweest op de vrije school, in de bovenbouw havo/vwo van het Marecollege te Leiden, waar hij in 2012 gestart is met de lerarenopleidingen wiskunde en natuurkunde aan het ICLON. Die heeft hij beiden in 2014 afgerond, toen hij inmiddels verhuisd was naar het Gymnasium Haganum in Den Haag, waar hij nog steeds alle wiskundevarianten geeft. Sinds 2015 heeft hij met plezier mee mogen denken met de werkgroep havo/vwo. Merijn is mentor in klas 5 en 6 en lid van de MR. Binnen de sectie is hij in het bijzonder verantwoordelijk voor de leerlijn wiskunde D, neemt deel aan het bètaoverleg en begeleidt jaarlijks profielwerkstukken op het gebied van natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde. Hij gaat het liefst op de fiets van Leiden naar Den Haag en is hij enthousiast in de volleybalwereld als speler, coach en scheidsrechter.

Ruud Stolwijk


Sinds 24 augustus 1987 ben ik leraar wiskunde, een beroep dat ik nog altijd met veel plezier uitoefen, tegenwoordig op de Vrijeschool Zutphen. Ik verzorg daar met name de lessen in het vak wiskunde D. Naast het lesgeven heb ik mij altijd wel bezig gehouden met zaken die met wiskunde-onderwijs te maken hebben. Zo ben ik al heel wat jaren betrokken bij de Alympiade - eerst als lid en sinds een paar jaar als voorzitter van de commissie die de opgaven voor dit evenement ontwerpt. Ook ben ik lid van het expert panel van de International Mathemetical Modeling Challenge (IMMC). Verder ben ik (en dat is mijn hoofdbaan) als toetsdeskundige verbonden aan Cito, waar ik mij bezig houd met de centrale eindexamens voor wiskunde op havo en vwo. Los van dit alles: ik woon in Warnsveld, samen met Anja, en we hebben een zoon (Thijs) die in Delft civiele techniek studeert.

Dick Spaans


Ik ben in 1992 afgestudeerd als politicoloog aan de VU. Ik blonk uit in de M & T (onderzoeks)-vakken en heb dan ook een vijftal jaren als onderzoeker binnen de politiewereld gewerkt. Na het 14 jarig zekerder bestaan binnen de ICT, uiteindelijk toch gekozen voor zoiets moois als docent wiskunde. Ik geef les aan Havo / VWO bovenbouw wiskunde A, B en D aan het Krimpenerwaard College te Krimpen aan den IJssel. Ik kijk graag over mijn schuttinkje heen en deel en hoor ervaringen van collega-docenten van andere scholen; ook kijk ik graag verder dan alleen de operationele praktijk van het les geven: ook de toekomst van ons wiskunde-onderwijs gaat mij aan het hart. Om die redenen heb ik me aangesloten bij de werkgroep HV. Ik haal verder mijn voldoening en ontspanning uit mijn gezins-, familie en overig sociale leven en alles wat daar aan sportieve (fietsen, zwemmen) en culturele (film, theater, musea) activiteiten bijhoort. En dat is natuurlijk ook vakantie: eenvoudig kamperen met bij voorkeur de fiets als vervoermiddel.

Tessa Landgraf


In 2006 ben ik afgestudeerd aan de TU Delft bij de studie Technische Wiskunde in de richting Mathematische Fysica. Vervolgens heb ik een aantal jaren bij TNO gewerkt. Daar heb ik meegewerkt aan onderzoeken op het gebied van de gebouwde omgeving. Dat was enorm interessant en ik heb er veel van geleerd, maar toen eind 2012 mij gevraagd werd waar ik echt warm van word, moest ik gelijk aan lesgeven denken. Ik ben van baan veranderd en begonnen op het Montessori Lyceum in Rotterdam, tijdens mijn werk daar heb ik aan de TU Delft mijn eerstegraadsbevoegdheid voor wiskunde gehaald en sinds september 2014 werk ik op het Christelijk Lyceum in Delft. Ik geef daar voornamelijk in de bovenbouw op havo en vwo les in wiskunde A, B en D. Regelmatig begeleid ik op school stagiaires en ben ik coach van nieuwe docenten. In mijn vrije tijd ben ik sowieso op zaterdagen als coach bij de jeugd op het rugbyveld te vinden.

Joanne de Jager


Nadat ik twintig jaar met heel veel plezier als architect gewerkt heb, ben ik negen jaar geleden begonnen aan de opleiding tot docent wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik begon daar met de opleiding tot tweedegraads docent. Vervolgens heb ik, door onder andere mijn grote interesse in wiskunde, de opleiding tot eerstegraadsdocent gedaan. Momenteel werk ik op een havo/vwo-school in Amsterdam. Op deze school kiezen de leerlingen bij binnenkomst een profiel: Coder, Technasium of Metis. Ook voor het Technasium heb ik mijn bevoegdheid gehaald. Ik geef zowel les in onder- als bovenbouw. Nu ik klaar ben met mijn studie wil ik graag mijn enthousiasme en tijd in gaan zetten voor de vereniging. Ik vertegenwoordig het bestuur in deze werkgroep