De werkgroep Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren organiseert ook in 2021 een symposium. Het thema is dit jaar Coryfeeën met ideeën. We hebben sprekers uitgenodigd die hun licht laten schijnen op de vakdidactische visie van vedettes uit het wiskundeonderwijs, zowel in Nederland als daarbuiten.

Evenals vorig jaar zal het symposium online plaatsvinden. Vooraf zijn er vijf opgenomen lezingen te bekijken op de site van de NVvW. Op zaterdag 2 oktober vindt er een live online panelgesprek plaats tussen de sprekers, waarbij ook inbreng van de kijkers zeer op prijs wordt gesteld.

De sprekers zijn:
– Margriet van der Heijden, over Tatiana Afanassjewa en de wiskundedidactiek
– Harm Jan Smid, over Jan Versluys als exponent van zijn tijd
– Danny Beckers, over het echtpaar Suus Freudenthal en haar man
– Dirk de Bock en Bert Zwaneveld, over Piet Vredenduin, wiskundeleraar en self-made didacticus
– Hilde Eggermont en Michel Roelens, over afgeleiden, integralen en continuïteit 
Voor toegang tot de lezingen en deelname aan het live-gedeelte is aanmelden verplicht.
Deelname is gratis, met de mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage.
Meld je hier aan.

Tatiana Afanassjewa en de wiskundedidactiek
Dr. Margriet van der Heijden, auteur van Denken is verrukkelijk, het leven van Tatiana Afanassjewa en Paul Ehrenfest.
Voor Tatiana Afanassjewa (1876–1964) was weinig vanzelfsprekend. Haar studie aan de Hogere Cursussen voor Vrouwen in Sint Petersburg was bijna aan haar voorbij gegaan. Daarna duurde het bijna tien jaar – tot de Russische universiteiten hun deuren voor vrouwen openden – eer ze een ‘echte’ wis- en natuurkundestudie kon afsluiten. Ook verder bleven de verwachtingen van anderen over haar positie en werk afwijken van die van haarzelf. Dat was zo na haar huwelijk met de Weense theoretisch fysicus Paul Ehrenfest en dat gold met name ook in het traditionele Leiden waar Ehrenfest in 1912 als opvolger van de befaamde Hendrik Lorentz werd benoemd.

Afanassjewa legde zich niet neer bij de rol van hoogleraarsvrouw, waarin ze werd geacht haar man te steunen, het huishouden in goede banen te leiden en zich verder te beperken tot wat goede doelen. In het grote huis aan de Witte Rozenstraat, dat zijzelf had ontworpen, ontving ze al snel een kring van vooruitstrevende wiskundedocenten. Met hen besprak ze haar ideeën over het meetkundeonderwijs die waren geïnspireerd door onder andere Felix Klein en David Hilbert in Göttingen en door discussies met Russische collega’s. Het pamflet waarin zij in 1924 deze ideeën nog eenmaal uiteenzette, leidde tot een hartstochtelijke tegenwerping van Eduard Dijksterhuis die de traditionele onderwijsstijl aan de HBS met hand en tand verdedigde. De Übungensammlung waarin zij in 1931 haar gedachtegoed heel concreet uitwerkte, kreeg vervolgens weinig aandacht. Toch zouden haar gedachtegoed, ondanks aanvankelijke schermutselingen en reserves, uiteindelijk grote invloed hebben op het Nederlandse wiskundeonderwijs.

Jan Versluys als exponent van zijn tijd
Harm Jan Smid

Suus Freudenthal en haar man: onderwijsvernieuwing en onderwijs-idealen als uitgangspunt voor nieuw wiskunde-onderwijs
Danny Beckers
In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw bruiste het in Nederland van de onderwijsvernieuwingen. Een nieuw onderwijsstelsel moest een nieuwe samenleving voorzien  van een op nieuwe wijze, tot verantwoordelijk burgers opgevoede leerlingen. Het wiskunde-onderwijs speelde in al dat gebruis een belangrijke rol. Velen hebben een bijdrage geleverd aan die ontwikkelingen, maar in deze bijdrage ligt de focus op het werk van een echtpaar: Suus en Hans Freudenthal. Zij was pedagoog van het Jenaplan-onderwijs, waarin een complete verandering van het school-denken werd beoogd. Hij was directeur van het onderzoeksinstituut, dat beoogde het reken- en wiskunde-onderwijs in Nederland ingrijpend te veranderen. Hun levensgeschiedenis biedt ook nu nog een interessante reflectie op de vraag waarom we onderwijs in rekenen en wiskunde zouden willen (moeten?) geven.

Piet Vredenduin, wiskundeleraar en self-made didacticus
Bert Zwaneveld en Dirk de Bock

Afgeleiden, integralen en continuïteit definiëren: de historische weg in de klas
Hilde Eggermont en Michel Roelens

Vul hier formulier hieronder in om je aan te melden.


  Lid NVvWLid NVORWOGeen lidStudent aan een lerarenopleiding

  Ik wil graag op de mailinglijst van de werkgroep Geschiedenis, zodat ik jaarlijks de nieuwsbrief van de werkgroep ontvang en op de hoogte word gehouden van interessante symposia.
  JaNee


  Deelname aan het symposium is gratis. Wil je een vrijwillige bijdrage betalen, dan kan dat hier.

   

  Totaal: € -


  Heb je je al aangemeld voor het symposium? Doe dat hier