De werkgroep heeft enerzijds tot doel het stimuleren van het gebruik van de geschiedenis van de wiskunde (rekenen wordt steeds hierbij inbegrepen) in het wiskundeonderwijs en anderzijds de bevordering van de studie en de kennis van de geschiedenis van het reken-wiskundeonderwijs. De werkgroep onderhoudt daartoe een website, organiseert bijeenkomsten en ontplooit andere daartoe dienende activiteiten.

In het najaar van 2017 organiseert de werkgroep twee activiteiten. Van 19 tot en met 22 september vindt de vijfde International Conference on the History of Mathematics Education (ICHME-5) plaats in Utrecht. Een aantal leden van de Werkgroep, aangevuld met internationale experts op dit gebied, organiseren deze conferentie, die zal plaatsvinden in het Academiegebouw in Utrecht. Voor meer informatie, zie de speciale website van ICHME-5.
Op zaterdag 7 oktober wordt het jaarlijkse symposium van de werkgroep gehouden. De locatie is het Academiegebouw in Utrecht. Het thema en programma met sprekers wordt later bekend gemaakt.

Het bestuur van de Werkgroep wordt gevormd door Danny Beckers, Desiree van den Bogaart, Jeanine Daems, Jan Hogendijk, Marjolein Kool en Jenneke Krüger. Desiree vertegenwoordigt het NVvW-bestuur in de Werkgroep. Wie meer wil weten van de Werkgroep of op een of andere manier wil bijdragen aan de activiteiten, kan het beste contact opnemen met Desiree, e-mail: d.vandenbogaart@nvvw.nl .

De werkgroep is een voortzetting van de Werkgroep Geschiedenis van het Reken- WiskundeOnderwijs (WGRWO), sinds najaar 2012 als werkgroep van de NVvW actief als opvolger van de Historische Kring Reken- WiskundeOnderwijs (HKRWO).