De werkgroep heeft enerzijds tot doel het stimuleren van het gebruik van de geschiedenis van de wiskunde (rekenen wordt steeds hierbij inbegrepen) in het wiskundeonderwijs en anderzijds de bevordering van de studie en de kennis van de geschiedenis van het reken-wiskundeonderwijs. De werkgroep onderhoudt daartoe een website, organiseert bijeenkomsten en ontplooit andere daartoe dienende activiteiten.

Op zaterdag 28 september wordt het 25e symposium van de werkgroep gehouden. De lokatie is het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Het thema is Denken met dingen. Voor meer informatie over het programma en de sprekers, zie de pagina van symposium XXV.

Het bestuur van de Werkgroep wordt gevormd door Danny Beckers, Desiree van den Bogaart, Jeanine Daems, Marjolein Kool en Jenneke Krüger. Desiree vertegenwoordigt het NVvW-bestuur in de Werkgroep. Wie meer wil weten van de Werkgroep of op een of andere manier wil bijdragen aan de activiteiten, kan het beste contact opnemen met Desiree, e-mail: d.vandenbogaart@nvvw.nl .

De werkgroep is een voortzetting van de Werkgroep Geschiedenis van het Reken- WiskundeOnderwijs (WGRWO), sinds najaar 2012 als werkgroep van de NVvW actief als opvolger van de Historische Kring Reken- WiskundeOnderwijs (HKRWO).