Sierra Leone ligt aan de westkust van Afrika en is verdeeld in veertien districten, waarvan het Kono District er een is. Dit district ligt in het noordoosten van Sierra Leone. De hoofdstad is Koidu. Cluny Free The Children Junior Secondary School bevindt zich in Sukudu Village, niet ver van Koidu. Sister Mary Antony en Mrs. Josephine Nicol doen verslag van de hulp die men kreeg van het Wereldwiskunde Fonds, een bedrag van € 2928.


Probleemanalyse en rechtvaardiging

In Sierra Leone legden christelijke missionarissen de grondslag voor onderwijs in de jaren 1800. De scholen die geopend werden, lagen meestal in de hoofdstad Freetown. Rond de jaren 1900 begon het onderwijs zich te verspreiden naar de provincies. Kono was een van de laatste districten die het moderne onderwijs omarmden. En juist toen de onderwijszaadjes wortel be-gonnen te schieten, brak de elfjarige, vreselijke oorlog uit, die Kono achterliet als een van de meest verwoeste districten in het land. Gedurende die oorlog lag het onderwijs stil in het hele land. Toen aan het einde van de oorlog onderwijsactiviteiten werden hervat, had het Kono Dis-trict veel meer tijd nodig om aan boord te stappen.

Reeds voor de rebellenoorlog miste het onderwijzen van wiskunde al een goede basis. Schuld hieraan was het gebrek aan getrainde en gekwalificeerde wiskundeleraren. In het hele land was men afhankelijk van expat vrijwilligers als leraren wiskunde en natuurkunde. De oorlog dreef de weinige bereidwillige, getrainde en gekwalificeerde leraren naar veilige landen. Deze factoren hebben bijgedragen aan de langzame nationale ontwikkeling.

De Sisters of St. Joseph of Cluny kwamen naar het Kono District op het einde van de elfjarige oorlog in 2003 om bij te dragen aan de ontwikkeling van het onderwijs aan gemarginaliseerde meisjes en vrouwen. Sleutel in hun ontwikkelingsprogramma is het functioneren van een lagere school en een junior secondary school. Deze laatste bereidt leerlingen voor op de toegang tot de senior secondary school. De junior secondary school is een driejarige opleiding waarin wiskun-de en natuurkunde verplichte vakken zijn voor het examen.

De Sisters of Cluny werken met het Cluny Diomplor Programma. Dit programma organiseert interne sessies voor leraren om zich verder te bekwamen en aanvullende lessen voor leerlingen om hun in staat te stellen goed te presteren in wiskunde en andere vakken. Zij zijn zich ervan bewust dat wiskunde heel belangrijk is in de hedendaagse technologische wereld voor de natio-nale ontwikkeling en beseffen dat leerlingen moeten kunnen concurreren met andere leerlingen zowel nationaal als internationaal. Daarom hebben zij het WwF hulp gevraagd bij de aanschaf van tekstboeken wiskunde voor gebruik door leerlingen en docenten en steun bij de training van wiskundeleraren in de junior secondary school. Zij benadrukken het feit dat de voorbereiding van de beroepsbevolking van een land op de middelbare school begint.

Doelen

Op de lange termijn:

Het verbeteren van de prestaties van de leerlingen op wiskundegebied op de secondary school.

Op de korte termijn:

  1. Wiskundeleraren trainen op vakgebied en in didactische vaardigheden
  2. Hulpmiddelen aanschaffen voor het wiskunde-onderwijs en middelen waarmee de leer-lingen zelf kunnen trainen in wiskunde

Activiteiten

In de periode van mei tot november 2016 organiseerden zij 20 trainingssessies voor 6 leraren van de junior secondary school en 6 leraren van de senior klassen van de lagere school. Boven-dien mochten nog 6 leraren van andere klassen van de lagere school de trainingen bijwonen. Deze trainingen vonden plaats in het schoolgebouw buiten de gewone schooltijden, d.w.z. in de weekends en in de vakanties. Hiervoor werden 2 trainers ingehuurd. Zij stelden een handboek samen, dat werd gedrukt en beschikbaar gesteld voor iedere deelnemer aan de training.

Zij willen de leerlingen van de senior lagere school op het peil brengen van de wiskunde nodig voor de junior secondary school. Ze hopen dat dit bij de leerlingen de perceptie zal veranderen dat het niet mogelijk is om goed te zijn in wiskunde.

Er werden relevante materialen voor de training aangeschaft.

Ze voorzagen de leerlingen in de junior secondary school van wiskundeboeken, oude examens en relevante hulpmiddelen zoals kralen, knikkers, wiskundesets etc. Deze boeken en materialen worden gebruikt in school. Ongeveer 1000 leerlingen zullen hiervan profijt hebben; elk jaar zul-len ongeveer 200 leerlingen de boeken gebruiken voor minstens 5 jaar.

Feedback van de deelnemers aan de training

Een aantal punten van de feedback:

  • De training op vakgebied verbeterde hun kennis en hun vaardigheden op didactisch gebied
  • De training stelde de leraren in staat om wiskunde-onderwerpen te begrijpen die zij tot dan toe extreem moeilijk hadden gevonden
  • De training verhoogde hun belangstelling voor wiskunde en hielp om wiskunde leuker te vinden
  • Door de training verbeterde hun timemanagement bij het onderwijzen van wiskunde
  • Door de training konden ze de leerlingen beter adviseren en ze waren beter in staat om de leerlingen te blijven aansporen om goed te presteren bij wiskunde
  • Het gebruik van de hulpmiddelen helpt kinderen om wiskundige onderwerpen beter te be-grijpen en ontwikkelt meer interesse in wiskunde. Daardoor luisteren ze ook beter naar de leraar tijdens de les
  • De leerlingen kijken nu uit naar de wiskundelessen
  • De trainers moedigden de leraren aan wiskunde te zien als een spel: “Hoe meer je het spel speelt, des te beter begrijp je het”. Bovendien legden ze er de nadruk op dat het nodig is om elke dag wiskunde te doen

Resultaten

De resultaten voor wiskunde bij de nationale examens op het einde van de junior secondary school en de lagere school waren heel goed. Op de junior secondary school slaagden 50 van de 56 kandidaten. Op de lagere school zakte slechts 1 van de 60 leerlingen voor wiskunde.

Sister Mary Antony en Mrs. Josephine Nicol waren de contactpersonen van het WwF op De Cluny Free The Children School.
De vertaling van hun verslag is van Juliëtte Feitsma, pr-functionaris WwF.