Noord Kenia, Lopiding Girls School, 11 april 2013

‘Good morning, girls’ – ‘Good morning headmistress’ scanderen de 200 meisjes van de Lopiding Girls School. Er heerst hier strakke discipline… In de felle Keniase ochtendzon luisteren de meisjes in uniform aandachtig en doodstil naar wat de headmistress hen te zeggen heeft. En dat is: er zijn bezoekers uit Holland. En die zijn gekomen met een verrassing voor de school.

Vorig jaar maakten we met deze school kennis, na afronding van een ontwikkelingsproject in de buurt van de school.
De gebouwen zagen er voor deze straatarme regio redelijk uit: lokalen van grijze betonsegmenten, eenvoudige voorzieningen, stromend water. Maar uit het gesprek met de schoolleiding kwam naar voren dat het tekort aan lesmateriaal een groot probleem is. We hebben toen de situatie met betrekking tot wiskunde in kaart gebracht samen met schoolleiding en wiskunde leraren. We hebben foto’s gemaakt van het wiskunde materiaal dat gebruikt werd. En na het indienen van het aanvraagformulier werd na enige tijd tot onze vreugde de gehele aanvraag toegewezen! Een geweldig bedrag van € 2600,- werd toegezegd voor deze school.

En dan komt op die aprilmorgen het moment om het bedrag (symbolisch) te gaan overhandigen. Prachtig om mee te maken! De vorige dag hebben we op een groot karton de bedragen in dollars en in Keniase shillings vermeld. Uiteraard inclusief logo en naam van het ‘World Maths Fund’. Geduldig wachten we onder de veranda tot de headmistress ons heeft geïntroduceerd. Het voelt wat neokoloniaal om daar zo in de schaduw te zitten, maar het is prachtig om al die bruine meiden daar in hun kleurige uniformen verwachtingsvol te zien kijken.

Vervolgens houdt Peter een korte toespraak en dan wordt het geldbedrag plechtig aan de schoolleiding overgedragen. Het gejuich barst los als men ziet welk bedrag er is toegezegd. We maken de nodige foto’s, we worden uitgebreid toegezongen en er wordt afgesloten met een dankwoord en een gezamenlijk gebed. Als we even later wegrijden klinkt er weer een lied en worden we enthousiast uitgezwaaid.

Inmiddels ziet Lopiding School uit naar de komst van de bestelde materialen. En we sturen graag de bedankbrief mee die we deze week ontvingen.
Bij de daarin uitgesproken dank sluiten wij ons van harte aan.
Wiskundefonds: hartelijk bedankt!

september 2013, Peter en Joke Van Daalen.

Over de auteur

Peter van Daalen – gepensioneerd na 40 jaar leraar Engels – doet al een aantal jaren samen met zijn vrouw een project in Loki, Kenia. Aan een Bijbelschool geeft hij daar lessen en als gevolg van contacten met ontwikkelingswerkers ter plaatse kwam hij op het spoor van deze meisjesschool in de buurt van Loki.