Wereld Wiskunde Fonds deed mee aan de financiering van een project in Kenia: Wiskundeboeken voor de Menzamwenye Secundary school in Kenia. Dit project was de eerste officiële actie van de stichting “Wassenaar steunt Afrika”.

Mag ik me even voorstellen. Ik ben Betty Straatman, sinds december 1971 werkzaam als docente wiskunde. De eerste 25 jaar was ik werkzaam op mavo’s in Capelle aan de IJssel en Zoetermeer. In 1999, twee jaar na het behalen van mijn eerste graad, ben ik op het Adelbert College in Wassenaar gaan werken.

De school had juist besloten een meerjarenproject te gaan steunen in Kenia. In het begin was het bouwen van lokalen het belangrijkst. Leerlingen kregen de kans om de projecten te bezoeken. Op school werden veel acties georganiseerd, en er was natuurlijk begeleiding nodig. Ik heb vele jaren de kans gekregen een groep leerlingen te begeleiden. In 2009 was de laatste reis met leerlingen, mede georganiseerd door mijzelf.

De school besloot zich te richten op andere projecten. De vervolgstap was dat ik samen met een oud-collega probeer de scholen te blijven ondersteunen. Dat gebeurt via de stichting “Wassenaar steunt Afrika”.

In mijn herfstvakantie plan ik ieder jaar een reis naar Kenia. Mijn interesse gaat natuurlijk naar het wiskundeonderwijs. Met leerlingen bezochten we altijd een middelbare school, maar dan was ik er voor hun begeleiding. Nu heb ik meer tijd om me ook met het onderwijs bezig te houden.

In december 2010 hebben alle leerlingen van de Menzamwenye Secundary school, die in 2008 is gestart, een eigen wiskundeboek gekregen. Tot die tijd lag er voor ieder leerjaar een setje van 5 boeken klaar en die rouleerden tijdens de les. Ook schreef de docent veel opgaven op het bord.
In 2011 zouden er voor de eerste keer eindexamens zijn; dus meer boeken voor alle vakken was wenselijk. Door de gift van het WWF, € 500,- en een actie van leerlingen van het Adelbert College hadden we nu de € 2500,- bij elkaar en werden er voor 4 leerjaren voor alle vakken 30 leerboeken besteld. Ook kwamen er voor de docenten handleidingen en uitwerkingen (de docenten zijn veelal leerlingen die het diploma voor de Secundary school op zak hebben). Er werden passers en geo-driehoeken aangeschaft. Rekenmachines hadden we het jaar ervoor gesponsord gekregen.

Wat betreft de opleiding van docenten ligt hier misschien nog een taak voor ons, wiskundedocenten. Een universitaire studie kost € 2000,- per jaar en dat 4 jaar lang. Dat kunnen maar weinig jongeren met een diploma van de Secundary school opbrengen.

Op het moment dat de boeken kwamen was er een aantal studenten van de TU Delft ter plekke. Zij deden een onderzoek naar de kwaliteit van water. Zij hielpen de heer Francis Nzai, Keniaanse medewerker van de stichting Tenda Pamoja. Tenda Pamoja vertegenwoordigt een groot aantal Nederlandse sponsoren. Ook de stichting “Wassenaar steunt Afrika” waar ik voorzitter van ben. Zo is voortgang en controle het hele jaar door gegarandeerd.

In oktober 2012 heb ik een aantal wiskundelessen bijgewoond. In een klas van ruim 50 leerlingen is er volop aandacht voor de uitleg van de docent. Ook in het tweede leerjaar, waar een onervaren leerkracht het prettiger vond in mijn aanwezigheid stof uit het eerste jaar weer eens te herhalen. Passers en geodriehoeken zijn er nog wel maar helaas net als bij ons soms wat kleiner dan normaal en met ontbrekende schroefjes. Bordmateriaal had ik van mijn school meegenomen maar de docent tekent meestal uit de hand.

Ik heb grote bewondering voor onze collega’s daar. Misschien willen wel meer vakgenoten eens een week mee om te zien onder welke omstandigheden mensen daar werken.

De stichting T4T, eerst vooral gericht op intervisie weken in het basisonderwijs, heeft al jaren programma’s voor mensen betrokken bij het basisonderwijs en gaat zich nu ook richten op de middelbare school. Ikzelf ga komende oktober voor 14 dagen ( voordeel van pensioen) naar Kenia en wil daar de mogelijkheden voor een goede invulling van zo’n week bekijken.
Belangstelling? Neem contact op het met het WereldwiskundeFonds.