Aanvrager: Ina Nieland

In 2010 heeft het Wereldwiskunde Fonds een bedrag van € 1200 beschikbaar gesteld voor het aanschaffen van wiskundeboeken voor een highschool in Ngong in Kenia.

De Ngong Huruma Primary School

Huruma Primary Skool (Kenia)
Huruma MEVA steunt projecten in Afrika die ten goede komen aan (wees)kinderen. Deze kinderen hebben vaak weinig kans op een goed bestaan. Door hen de mogelijkheid te geven gebruik te maken van huisvesting, voedsel, onderwijs en medische verzorging kunnen de kinderen zich ontwikkelen. Hierdoor krijgen ze kansen in de samenleving.
Kans op een beter bestaan.
De Stichting Huruma richt zich o.a. op:
Educatie: schoolgeld en alle bijbehorende schoolbenodigdheden o.a. wiskundeboeken, plus projecten die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Huruma betekent ‘genade’ in het Swahili. De letters MEVA staan voor Met Elkaar Voor Afrika. We kunnen samen -mensen in Nederland en Afrika- de kinderen in nood helpen.

Educatie

De toekomstkansen van kinderen in Kenia worden vergroot door educatie. Met een diploma hebben ze meer kans op een baan. Van het inkomen dat ze daardoor krijgen kunnen ze zichzelf en hun gezin onderhouden. Naast kennis vinden we het ook belangrijk dat kinderen leren hoe ze zich staande kunnen houden in een land als Kenia, met veel drugs, criminaliteit, misbruik en financiële problemen.

Sponsoring highschool kinderen

Jongeren in kindertehuizen die de primary school hebben afgemaakt, worden door sponsors van Huruma MEVA financieel ondersteund om naar de high school te kunnen. Ook kinderen uit de sloppenwijken en kinderen die uit tehuizen komen en op straat leven krijgen –mits ze erg gemotiveerd zijn om te leren voor een betere toekomst- de kans om naar de high school te gaan. Van de sponsorinkomsten van dit high school project betaalt Huruma MEVA voor de betreffende tiener het schoolgeld, een schooluniform, de transportkosten, het dagelijks onderhoud en een beetje zakgeld. Dit zakgeld is bedoeld voor zaken zoals extra schoolactiviteiten, kleding, e.d. Op deze manier leren de kinderen om op een goede manier met geld om te gaan.
Ook probeert Huruma MEVA door coaching en workshops deze kinderen te leren om goede keuzes te maken en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ze worden in principe gesponsord voor de periode dat zij op de high school zitten. De high school kan vergeleken worden met middelbaar onderwijs in Nederland, alleen zitten de kinderen er intern. Ze wonen tijdens de schoolperiode op school. In de vakanties zijn ze in het kindertehuis of bij hun familie (als ze die hebben) of bij kennissen. Leerlingen die zeer goede resultaten behalen op de high school komen in aanmerking voor een beurs om aan de universiteit te studeren. Voor deze leerlingen aan de highschool in Ngong heeft het WereldWiskundefonds een bedrag van ruim €1200 beschikbaar gesteld om wiskundeboeken aan te schaffen. De boeken blijven het eigendom van de school.
Door deze bijdrage hopen we bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen in een land waar de armoede een belemmering is om te studeren. De school is goedgekeurd door het ministerie van Educatie en geregistreerd bij het department. Huruma Meva heeft samen met een NGO toezicht op het effectief maken van de gelden.

Auteur

Wim Kuipers is secretaris van het WwF