WereldWiskundeFonds ondersteunt project in Nicaragua

In 2008 is door het WWF een wiskunde onderwijs project in Nicaragua ondersteund.
Door het project zijn veel wiskundeboeken verspreid onder leraren van middelbare scholen. Maar ook gingen boeken naar lagere scholen en zelfs naar een gevangenis. De Nederlandse partner in het project was de Vereniging Initiatief voor Ontwikkelingssamenwerking (VIVOS) in Diemen.

Onderwijs in Nicaragua

Nicaragua is het op één na armste land van Latijns-Amerika. Het land telt ca. 5,5 miljoen inwoners. Basisscholen (Primarias) tellen zes jaren, middelbare scholen (Secundarias) tellen maximaal zes jaar. Soms zijn er kleuterklassen (Pre-escolares), die niet verplicht zijn. Er is leerplicht, maar in de praktijk wordt dit vertaald als een leerrecht. Veel kinderen gaan op hun 14de of 15de jaar van school, omdat ze moeten helpen op het land of in de huishouding, of omdat hun ouders de kosten niet meer kunnen dragen. Onderwijs is in principe gratis, maar het schooluniform en de vervoerskosten niet.

Nandaime en het wiskundeonderwijs

In het stadje Nandaime (22.000 inwoners) staan vier basisscholen en een middelbare school José Dolores Estrada gevestigd.
Op het omringende platteland (18.000 inwoners) dat tot de gemeente behoort, staan 66 basisscholen. Het merendeel daarvan telt slechts één of twee leerkrachten.
Naast de centrale middelbare school bestaan er op het platteland enkele gecombineerde scholen voor voortgezet onderwijs. Deze scholen fungeren als centrumscholen voor de omliggende basis-scholen.

Het onderwijs in Nicaragua wordt meestal klassikaal gegeven in volle tot overvolle en slecht onderhouden klaslokalen.
Het wiskundeonderwijs wordt gegeven door opgeleide en gemotiveerde leerkrachten. Ze komen regelmatig bij elkaar voor werkoverleg en deskundigheidsbevordering. Het plaatselijke kantoor van het Ministerie van Onderwijs heeft een voormalige wiskundeleraar als coördinator aangesteld.

Eén keer per jaar, in juli, worden in Nicaragua de Olimpiadas Matemáticas gehouden, waarbij ca. 90 leerlingen van middelbare scholen uit alle departementen wedijveren wie de beste wiskundeleerling is. Van de 15 beste leerlingen was er dit jaar één afkomstig van José Dolores Estrada uit Nandaime. De drie beste leerlingen worden afgevaardigd naar de Iber-Amerikaanse Wiskundespelen in Brazilië.

Boeken en spelletjes voor docenten en bibliotheken

Alle wiskundedocenten op de middelbare scholen zijn in het kader van het project, voorzien van minimaal één exemplaar van elke methode per leerjaar (van het 7de tot en met het 11de leerjaar). Voor de basisscholen konden alle zesde klassen (het laatste leerjaar) voorzien worden van een exemplaar voorbereidend wiskundeonderwijs, en alle andere klassen kregen abacussen, nummer-spelletjes, wandplaten en geometrische figuren overhandigd. Ook de gemeentelijke bibliotheek en de bibliotheek van het ministerie kregen van alle methodes en materialen één exemplaar uitgereikt.

Wiskunde in de gevangenis

Bijzondere was de uitreiking van wiskundeboeken aan de middelbare school van de Systema Pe-nitenciaria (gevangenis) in het dichtbijgelegen Granada. In deze regionale gevangenis zitten ca. 960 mannen en vrouwen gedetineerd, waarvan de jongste 14 is. In de gevangenis wordt door ca. 300 jongeren onderwijs gevolgd (veelal alfabetisatie). Er is een groot tekort aan alles en verveling is de grootste dagbesteding. Op de vraag voor welke vakgebieden het meest ontbrak, werd spontaan geroepen: wiskunde! Een tijdje later konden een stapel wiskundemethodes en een grote hoeveelheid schriften in de gevangenis worden afgeleverd.
In totaal is voor US Dollar 4000 (2500 Euro) uitgegeven.

Vervolg

De ontvangen materialen en boeken zijn door alle ontvangende scholen met grote dankbaarheid in ontvangst genomen. Uit de naderhand gehouden evaluatiegesprekken is gebleken dat er ook grote behoefte aan andere methodes bestaat, zoals biologie en natuurkunde. En in de gevangenis zijn twee leegstaande werkplaatsen voor hout- en metaalbewerking, waar de gedetineerden praktijkgericht zouden kunnen leren en werken. Het VIVOS beraadt of een vervolg aan het project gegeven kan worden.

De contactpersoon voor het WWF was Peter Prins, voorzitter en waarnemend penningmeester.
Vereniging Initiatief Voor Ontwikkelingssamenwerking (VIVOS) Diemen
E-mail: info@vivos.nl
Website: http://www.vivos.nl/vivos/