In 2008 en 2009 heeft het Wereldwiskunde Fonds (WwF) een project in India gesteund met een bedrag van € 3500. De Holy Cross Service Society, Tiruchirapally, heeft met het geld software ontwikkeld om wiskunde te leren aan dove kinderen, een wiskundebibliotheek opgezet, wiskundig speel- en leermateriaal gekocht en ontwikkeld, bezoeken mogelijk gemaakt aan centra met expertise op het gebied van de ontwikkeling van wiskundige speel- en leereenheden, consultants betaald die hielpen bij de ontwikkeling van dit materiaal en een tentoonstelling over het leren van wiskunde georganiseerd voor basisschoolleerlingen en hun onderwijzers.

Aanvrager Prof. Dr. S. Prabakar Immanuel
Organisatie: Holy Cross Service Society, Tiruchirapally, Tamilnadu, India

De organisatie


De Holy Cross Service Society is een non-profit vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor onderwijs aan kinderen die op enigerlei wijze zijn benadeeld, zoals dove en blinde kinderen, maar ook kinderen met leermoeilijkheden en kinderen uit gemeenschappen die achtergebleven zijn. Waar dat mogelijk is, wordt het personeel op reguliere scholen ondersteund in het geven van onderwijs aan deze kinderen. Dove kinderen die niet op reguliere scholen terecht kunnen, krijgen onderwijs op een speciale school die door de organisatie wordt gerund.

De organisatie wordt geleid door pedagogen en professionele krachten die helpen om een normaal leven te leiden. Ze heeft als doel kinderen gelijke kansen te geven op educatieve ontwikkeling. De organisatie helpt kinderen wiskunde te leren zowel door klassikale interactie als door het ontwikkelen van onderwijsmateriaal inclusief software om wiskunde te leren voor dove kinderen. De “Society” specialiseert zich in het helpen van kinderen met dyscalculie en brengt onderwijzers van locale scholen grondbeginselen bij van wiskundeonderwijs aan kinderen die moeilijkheden hebben bij het leren van wiskunde. Het gaat hier over kinderen van 6 tot 14 jaar. Het doel is de leerlingen te voorzien van wiskundige basisvaardigheden, zodat hun interesse voor het leren van wiskunde wordt gewekt en gevoed. In het bijzonder voor kinderen met een hoorgebrek worden speciale pogingen gedaan communicatiesoftware te ontwikkelen om wiskunde te onderwijzen.

Onderwijssysteem in India in het algemeen

In India zijn de leermethodes voor het basisonderwijs gebaseerd op stampwerk en uit het hoofd leren; gepromoot door Lord Macaulay. Door dit onderwijssysteem lukt het een groot aantal kinderen niet om wiskunde te leren. Het systeem maakt de educatie van gehandicapte kinderen nog complexer en de meesten van deze kinderen tonen geen enkele motivatie om wiskunde te leren en te begrijpen. Het doel van dit project is hier iets aan te verbeteren.

Het project

Met het geld van het Wereldwiskunde Fonds is het volgende gedaan:

  1. Er is een wiskundebibliotheek opgezet.
  2. Er is een wiskundelab opgezet met bijna 130 activiteiten en spellen die helpen bij het onderwijzen van wiskunde.
  3. Er is software ontwikkeld om wiskunde te leren met gebruik van gebarentaal en andere communicatiemanieren voor dove kinderen; deze software werd uitgebracht in februari 2009.
  4. Er zijn trainingen verzorgd voor leraren op de diverse scholen om met deze software om te gaan; leraren kregen ook trainingen in het omgaan met het materiaal van het wiskundelab.
  5. De medewerkers van de Society zijn 3 maanden lang getraind in het prepareren van leermateriaal.
  6. Op 28 en 29 januari 2009 is een tentoonstelling georganiseerd over het leren van wiskunde, zodat kinderen hiervoor gemotiveerd kunnen worden. Volgens professor Prabakar was de expositie een groot succes. Twee lokale televisiezenders en drie kranten brachten verslag uit van de gebeurtenis. Meer dan 1500 schoolkinderen van 16 scholen bezochten de expositie. 120 kinderen van de stichting lieten de wiskundige concepten zien en gaven uitleg hoe je wiskunde kunt leren door middel van eenvoudige spellen en activiteiten. Meer dan 150 leraren bezochten de expositie en zij discussieerden over manieren waarop je wiskunde voor leerlingen tot een plezier kunt maken.
  7. Er werden meer dan 1000 foldertjes in de lokale taal gemaakt met informatie voor de ouders.

Dank


Professor Prabakar is het WwF zeer dankbaar omdat het fonds de Society heeft gesteund in het promoten van “Wiskunde leren is een Plezier”. De medewerkers van de stichting hebben in het jaar dat het project werd uitgevoerd heel veel geleerd over het onderwijzen van wiskunde.