Aanvrager: Dirk Koolmees (uitgezonden via Stichting VSO Nederland)
Projectjaar: 2002-2003
Project-instelling: Charles Lwanga Teachers Training College, Chikuni, Southern Province.
Dit college biedt een tweejarige lerarenopleiding, gericht op primair onderwijs en onderbouw middelbare school. De training bestaat uit een ‘college based year’, waarin de studenten les krijgen in vijf studiegebieden waaronder ‘mathematics and science’, en een stageperiode in het tweede jaar. Ongeveer 800 studenten volgen de opleiding, verdeeld over beide jaren.

Onderwijssituatie

Naar ervaring van aanvrager is het onderwijs dat de studenten op hun middelbare school hebben genoten vooral op het gebied van wiskunde zeer ondermaats en de meeste studenten moeten veel eigen tijd steken in het ophalen, zoniet initiëren van middelbare school wiskunde. Door het tekort aan goede boeken is er niet voldoende gelegenheid voor zelfstudie hetgeen op termijn funest is voor de vicieuze cirkel waarin het wiskundeonderwijs in Zambia zich bevindt.

Specifieke situatie

De studenten hebben geen eigen boeken tot hun beschikking, maar op het college bevindt zich een ‘resourcecenter’ waar ze na afloop van de colleges de literatuur kunnen bestuderen. Het aantal wiskundeboeken in deze bibliotheek bedraagt welgeteld tien bruikbare, in de zin van relevante, boeken.Gezien het aantal studenten en de‘leeftijd’ van de boeken is het hard nodig hier verbetering in te brengen.

Ondersteuning

€ 3800,- voor aanschaf van leerboeken wiskunde en aanverwante zaken.