Aanvrager

Dédé de Haan (gedurende 2 jaar werkzaam bij de University of San Carlos in Cebu City)

Projectjaar

2002-2003

Project-instelling

University of San Carlos, Science and Mathematics Education Institute.

Onderwijssysteem

Het Filippijnse ‘high school curriculum for the sciences’is op Amerikaanse leest geschoeid. In het eerste jaar van het middelbaar onderwijs wordt een basis gelegd voor ‘general science’, het tweede jaar is gereserveerd voor biologie, het derde voor scheikunde en het vierde voor natuurkunde. Wiskunde wordt op alle niveaus onderwezen. Na vier jaar middelbaar onderwijs begint voor de leerling op 16-jarige leeftijd het tertiair onderwijs. De voorbereiding voor met name de exacte vakken op universitair vervolgniveau is relatief beperkt, vergeleken met andere landen.

Specifieke situatie

Bij de betreffende universiteit vindt het zogenoemde STEPS/ACD-project plaats. Dit project is gestart als gevolg van het feit dat er tot voor kort in het Filippijnse wiskunde- en science-onderwijs weinig of geen aandacht aan conceptvorming, wiskundig redeneren en wiskunde/science binnen contexten werd besteed. In dat kader wil STEPS het onderwijs-leerproces aan grote groepen science- en wiskundestudenten en docenten verbeteren. Daarvoor zijn buitenlandse wiskunde- en sciencedeskundigen aangetrokken.

Ondersteuning

€3626,- voor boeken en leermiddelen als illustratiematerialen in het kader van het STEPS/ACD-project.