Aanvrager

Nang Arsala en de Abdul Haq Foundation.
Nang Arsala is afkomstig uit Afghanistan. Hij werkt als vakdidacticus natuurkunde bij de universiteit Leiden en als leraar op het Ashram College in Alphen. De Abdul Haq Foundation is een jonge Afghaanse NGO( red.: non-gouvernementele organisatie) die zich met allerlei ontwikkelingsprojecten bezig houdt.

Projectjaar

2002-2003

Project-instelling

Hoger Pedagogisch Instituut (te vergelijken met onze lerarenopleiding), Jalalabad.

Sociale situatie

‘The last three decades of war and civil strife caused severe damages to the cultural and socio-economic fabric of the country. During ex-USSR invasion of Afghanistan all public services infrastructure and foundations in the country devastated, roads, bridges, schools, agriculture and traditional irrigation systems, educational institutions and teacher training colleges are virtually destroyed or non-existent.’

Motivatie

‘The provision of training in Mathematics will contribute to upgrading the knowledge of teachers based on pedagogical principles and methods. This effort will positively impact quality education in high schools.’

Ondersteuning

€3165,00 voor organisatorische kosten.
‘Twee seminars voor wiskundedocenten van het Hoger Pedagogisch Instituut en de middelbare technische school van de provincie Nangarhar. Hierin werden de laatste ontwikkelingen op het gebied van vakdidaktiek en leerstofontwikkeling uitgewisseld.’

‘We hebben het Nederlandse onderwijssysteem voor de verschillende opleidingen uitgelegd en hebben les gegeven in wiskunde met behulp van grafische calculators. Verder hebben we aanbevelingen en oplossingen gezocht voor de verschillende onderwijskundige problemen waar we tegen aan liepen. Voor het wiskundige stuk zijn we voornamelijk grafisch bezig geweest met de calculators.’