Aanvrager: Arie van Kooten
Projectjaar: 2002-2003
Projectschool: Kalwala Community Centre, Chinsali, Northern Province.

Sociale situatie

Vanwege de aidsepidemie, sterven veel mensen. In Zambia zijn nu bijna een miljoen aidswezen. Normaal gesproken worden weeskinderen door andere familieleden opgenomen, maar vanwege de grote aantallen is dit helaas niet meer mogelijk. Daarom is het Kalwala Community Centre opgericht. Het centrum omvat een weeshuis, een school en een kliniek.
Op het platteland van Zambia is de werkende generatie van 20-40 jaar nagenoeg uitgestorven. Er is geen geldeconomie. Het is moeilijk om aan wiskundematerialen te komen.

Soort school

Een deel van het Community Centre wordt gebruikt als school voor aidswezen in de leeftijd van 7 tot 18 jaar. De school is sinds kort ook opengesteld voor kinderen uit naburige dorpen die tot nu toe niet naar school konden. Het aantal leerlingen is gegroeid tot 170.

Wiskunde onderwijs

Het onderwijs wordt gegeven door ongetrainde, maar gemotiveerde leerkrachten. Men concentreert zich voornamelijk op taalonderwijs (IciBemba en Engels) en wiskunde. Gestuurd door de aangeschafte materialen is het wiskundeonderwijs zeer praktisch van aard. Er wordt veel gedemonstreerd en er wordt in groepen gewerkt, hetgeen vrij uniek is in het noorden van Zambia. Ook is er een landbouwproject van start gegaan waarin de leerlingen hun wiskundige vaardigheden in de praktijk kunnen toepassen.

Ondersteuning

€2700. Wiskundeboeken (Engels), rekenmachines, demonstratiemateriaal, wiskundige wandplaten en werkmateriaal (bord, krijt, papier enz.)