Land

Kenia, Oost-Afrika

Aanvrager

Cecile Werner (biologiedocente te Rotterdam)

Projectjaar

2000-2001

Projectschool

Nyakhobi Secondary en Primary School (gesitueerd nabij het Victoria Meer)

Soort school en onderwijssysteem

De school is een middelbare school (13/14 jaar tot 18/19 jaar), een plattelandsschool waar dagonderwijs wordt gegeven. Op de school wordt op vier niveaus gewerkt.
In Kenia is het onderwijs als volgt georganiseerd:
8 jaar primary school (basisonderwijs),
4 jaar secondary school (middelbare school),
4 jaar tertiair onderwijs: polytechnische school of universiteit.

Sociale situatie

Afhankelijk van de situatie van de ouders gaan kinderen naar school. Alles is een kwestie van geld: schoolfee en uniform. Soms kan maar één kind uit het (grote) gezin naar school. Het schoolgeld is ongeveer fl. 150,- per jaar en als je leraar bent verdien je ongeveer fl 120,- per maand.
Leerlingen wonen gemiddeld op 1 à 1,5 uur loopafstand van de school. De achtergrond is i.h.a. heel eenvoudig; leerlingen helpen thuis ook op het land na de schooldag.

Ondersteuning

€3500,- voor boeken en leermiddelen