Op zaterdag 3 november was het precies 25 jaar geleden dat het Wereldwiskunde Fonds werd opgericht tijdens de jaarvergadering van de NVvW. Het WwF zet zich al 25 jaar in om middels kleine projecten het wiskundeonderwijs in ontwikkelingslanden te steunen. Om het 25-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan, heeft het WwF een boekje uitgebracht. Dit boekje is geheel tot stand gekomen met giften die speciaal voor dit doel zijn opgehaald. Er is dus voor het maken van dit boekje geen geld uit het fonds onttrokken. Het boekje is uitgedeeld aan de aanwezigen op de jaarvergadering/studiedag van 3 november. 
Ook voor de leden die niet aanwezig waren op 3 november bieden we de mogelijkheid om dit boekje in bezit te krijgen. Het geeft een mooi beeld van wiskunde in ontwikkelingslanden en laat zien dat het geld nog altijd hard nodig is. 
Bestel hieronder uw exemplaar van dit boekje voor € 5,-

Bedrag € -