Het Wereldwiskunde Fonds is ingesteld op de NVvW jaarvergadering in 1993 op initiatief van twee leden met  betrokkenheid tot ontwikkelingslanden.

Het doel van het Wereldwiskunde Fonds is:

  • Ondersteuning van wiskundeonderwijs dat direct of indirect ten goede komt aan leerlingen op middelbare schoolniveau in ontwikkelingslanden door middel van financiële bijdragen aan projecten.

Met als nadere toelichting:

  • Naast de aanschaf van boeken en wiskundemateriaal voor het onderwijs, is ook ondersteuning van andere activiteiten mogelijk, zoals hetmaken van digitaal onderwijsmateriaal, het stimuleren van wiskunde onderwijs, of seminars en training van wiskundedocenten.
  • Bij voorkeur worden activiteiten ondersteund die ten goede komen aan zoveel mogelijk leerlingen.

Lees onze flyer of folder. Of kijk naar een Powerpoint-presentatie (pdf-formaat) over onze projecten.