Het Wereldwiskunde Fonds is ingesteld op de NVvW-jaarvergadering in 1993 op initiatief van twee leden met betrokkenheid tot ontwikkelingslanden. Het Wereldwiskunde Fonds financiert projecten in derdewereldlanden die met het wiskundeonderwijs aldaar te maken hebben.

25 jaar Wereldwiskunde Fonds

In 2018 bestaat het Wereldwiskunde Fonds 25 jaar. Lees het artikel in Euclides nummer 7 van jaargang 93 (pp. 34-35) over 25 jaar Wereldwiskunde Fonds.

Zomerverkoop 2018, boeken en tijdschriften voor vaste prijzen

Op de boekensite staan ongeveer 250 boeken en tijdschriften voor de Zomerverkoop. Ze worden u voor vaste lage prijzen aangeboden. Veel oude schoolboeken, examenbundels, opgavenbundels, studieboeken en vakdidactische werken zijn voor een bescheiden bedrag te koop. Ook worden er tijdschriften en heel veel complete jaargangen van Pythagoras aangeboden. De Zomerverkoop loopt tot eind september.

Wereldwiskunde Nieuws