De werkgroep Welkom probeert statushouders die een bevoegdheid hebben om wiskundeles te geven en/of leservaring in het wiskundeonderwijs hebben, te helpen bij een terugkeer naar hun oude werkveld in hun nieuwe land.
Dat doen we op verschillende manieren.

  • we leggen contact met de trajecten Statushouders voor de klas
  • we bieden tijdelijke gratis lidmaatschappen van de NVvW aan
  • we proberen methodelicenties en lesboeken te verzamelen en die onder geïnteresseerden te verspreiden
  • we helpen bij het zoeken van stageplekken
  • we werken aan voorlichting voor Nederlandse wiskundedocenten over de groep statushouders die weer voor de klas willen
  • we werken aan een flyer met informatie voor mensen in AZC’s en/of bij de gemeente
  • we overleggen met het ministerie van Onderwijs voor meer ondersteuning en geld

We hebben ook ideeën om in de toekomst een soort buddy-systeem te proberen te organiseren, tussen statushouders en ervaren wiskundedocenten.
Maar zoals je ziet is het lijstje hierboven al best wel lang en met onze vrijwilligers in de werkgroep zetten we kleine stapjes.
Maar we weten dat alle beetjes helpen en we willen graag iets doen.

Als je ideeën hebt en/of zelf wilt meedoen aan de werkgroep Welkom, neem contact met ons op.

In het VO-magazine (het blad van de VO-raad) stond in april 2019 een mooi artikel over het project Statushouder voor de klas. Lees het artikel hier.