Voorwoord
De werkgroep Vrouwen en Wiskunde werd in 1981 opgericht uit onvrede over het heersende beeld van wiskunde en de geringe rol van meisjes en vrouwen daarin. En al dat sekse stereotype gedoe, daar hielden we ook niet van, dat was zo uit de tijd!
Met groot enthousiasme en frisse uitgangspunten als:
– onderwijs dat goed is voor meisjes is gewoon goed onderwijs,
– wiskunde is overal,
– wiskunde moet je doen en
– wiskunde is ook leuk als sociale activiteit

ging de werkgroep stevig aan de slag.
Met als gevolg een stroom aan producten: artikelen, boeken, affiches, video’s en lesmateriaal (lekker stereotype over breien en patronen, maar ook over bouwen, timmeren en kunst).

Op de reünie in 2016 ter gelegenheid van 35 jaar V&W kwam tijdens de weer ouderwets levendige discussies de vraag naar boven in hoeverre die gedachten en producten van toen inmiddels hopeloos gedateerd zouden zijn, volstrekt gemeengoed, of toch nog wel degelijk waardevol voor nu.
Wij vermoedden eigenlijk heel onbescheiden het laatste en vandaar dat u nu hier het gedigitaliseerde archief van V&W gebundeld op de site aantreft.
Aan u het oordeel, louter vertederend nostalgisch of toch blijvend inspirerend?
Veel plezier met het doorlezen van het materiaal, alles is desgewenst vrij te gebruiken, met bronvermelding uiteraard. En reacties zijn eveneens welkom.

Marian Kollenveld


Werkmap Wiskunde en Emancipatie
Van 1988 tot 1991 was aan de Hogeschool Holland het project Wiskunde en Emancipatie verbonden. Binnen dit project is gewerkt aan materiaal voor nascholing en aan materiaal gericht op de initiële opleiding van wiskundedocenten. Tevens is er een omscho­ling tot wiskundelerares gestart.

Werkmap
In deze map is materiaal voor de initiële opleiding opgenomen. Het betreft zowel lesmateriaal als stageopdrachten. 

Aanknopingspunten binnen de opleiding
Naast het materiaal voor aparte lessen over Wiskunde en emancipatie is ook een lijst van aanknopingspunten opge­nomen om binnen de opleiding zelf aandacht te besteden aan emancipatiedoelstellingen.

Open hier de werkmap.


Eindverslag
Hier vind je het eindverslag van het project wiskunde & emancipatie. Tijdens de slotmanifestatie op 22 november 1991 is het project beëindigd. Het was feestdag, waarbij de succes gevierd werden. En er was veel bereikt. Lees hier het eindverslag


Wiskunde in de onderbouw
Op de zevende landelijke dag van de werkgroep Vrou­wen en Wiskunde (28 september 1985) is gediscussieerd over de vraag:
Welke onderwerpen vind je noodzakelijk in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs?
Ga er vanuit dat wiskunde verplicht is en je geen rekening hoeft te houden met examens en/of vervolgopleidingen.

Het zal duidelijk zijn dat we niet pretenderen volledig te zijn, dat zou niet kunnen gezien de tijd die aan de discussie is besteed. Niettemin hopen we met deze notitie een aantal opmerkingen gebundeld te hebben die de moeite van het lezen waard zijn.

Lees hier Wiskunde in de onderbouw.


Materiaal
Er is door de werkgroep Vrouwen en Wiskunde veel materiaal gemaakt en verzameld. 
We hebben e.e.a. voor u op een rijtje gezet.