Platform Rekenonderwijs VO

Het Steunpunt Taal & Rekenen zal einde van dit schooljaar ophouden te bestaan. De afgelopen jaren heeft het Steunpunt veel opgebouwd en gezorgd voor een netwerk van rekendocenten en rekencoördinatoren.

Een groep enthousiaste rekendocenten is van mening dat aandacht voor kwalitatief goed rekenonderwijs in het VO ook in de toekomst belangrijk blijft. Deze docenten willen onder de naam PReVO (Platform Rekenonderwijs VO) kijken hoe hier vorm aan gegeven kan worden.  Het zal in ieder geval een platform zijn voor alle VO docenten die het rekenonderwijs in Nederland een warm hart toedragen.

Wie graag op de hoogte gehouden wil worden van dit traject kan dat via deze link aangeven.