Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft na de vernieuwing van de wiskunde programma’s op havo en vwo een vijftal overzichtelijke kaarten gemaakt voor docenten en decanen. Op deze kaarten zijn op 1 kantje de belangrijkste kenmerken van het betreffende vak te vinden.

Download deze kaarten hier:
havo wiskunde A
havo wiskunde B
vwo wiskunde A
vwo wiskunde B
vwo wiskunde C