Vacature lid vaststellingscommissie vmbo

Per 1 augustus 2021 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de volgende vacature:
Lid vaststellingscommissie wiskunde vmbo (ca. 319 klokuren*)

Deze wordt op voordracht van de NVvW ingevuld.

Taakomschrijving:

 • beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het vak wiskunde vmbo;
 • adviseren over de normering van de centrale examens van het vak wiskunde vmbo;
 • meedenken over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het vak wiskunde vmbo.

Een kandidaat voor de vacature voor lid van een vaststellingscommissie:

 • is bevoegd voor het geven van onderwijs in het vak wiskunde vmbo;
 • beschikt over een goede vakkennis en –vaardigheid op het gebied van het vak wiskunde vmbo;
 • heeft (recente) ervaring met het geven van onderwijs in het vak wiskunde in examenklassen in het vmbo;
 • geeft bij voorkeur les in zowel bb, kb en gl/tl. Mocht er geen kandidaat reageren die aan deze voorkeur voldoet, dat gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur naar een kandidaat die lesgeeft aan bb en kb.

Strekt tot aanbeveling:

 • deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing.

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie niet samen gaan met

 • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
 • het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of pas zijn geweest);
 • het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de taken van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van een lid van een vaststellingscommissie kunt u krijgen bij mevrouw I. Riedijk via 06 48 27 5113 of i.riedijk@cvte.nl.

Voor het uitvoeren van het werk in een vaststellingcommissie wordt een taakvergoeding beschikbaar gesteld op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies[1] en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies[2].

Over het algemeen blijven de leden van een vaststellingscommissie in dienst bij hun werkgever en wordt het commissielid door de werkgever vrijgesteld van diens werkzaamheden in de aangegeven taakomvang van werkzaamheden voor het College voor Toetsen en Examens. De werkgever ontvangt hiervoor de vergoeding. 
Als van een vrijstelling voor de werkzaamheden voor de commissie geen sprake is, keert het College voor Toetsen en Examens de vergoeding (privé of zakelijk) aan het lid uit.

Meer informatie over de benoeming kunt u krijgen/opvragen bij mevrouw. S. Schoonheim, via 030 23 06 060. 

Sollicitatie
U kunt solliciteren op deze functie door een brief met motivatie en een cv te sturen naar de NVvW (hoofdbureau@nvvw.nl). Uw sollicitatie dient uiterlijk maandag 15 februari bij ons binnen te zijn.


[1] https://wetten.overheid.nl/BWBR0024775/2020-01-01

[2] https://wetten.overheid.nl/BWBR0025279/2020-01-01

*) Het aantal uren is een schatting, gebaseerd op schooljaar 2018-2019