Vacature lid vaststellingscommissie wiskunde B

Per 1 augustus 2019 ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de volgende vacature:
Lid vaststellingscommissie wiskunde B havo-vwo (ca. 217 klokuren*)

Deze wordt op voordracht van de NVvW ingevuld.

Taakomschrijving:
• beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor wiskunde B havo en vwo;
• adviseren over de normering van de centrale examens van wiskunde B;
• meedenken over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van wiskunde B.

De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• beschikt over een goede vakkennis en -vaardigheid, onder meer blijkend uit een bevoegdheid voor het betreffende vak en onderwijstype;
• heeft ervaring met en geeft onderwijs aan examenkandidaten in wiskunde B havo en/of vwo;
• kan goed werken in teamverband;
• deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing is gewenst.

Een lid van een vaststellingscommissie moet zijn of haar werk zonder last en ruggespraak kunnen doen. Om die reden is het lidmaatschap van een vaststellingscommissie onverenigbaar met
• het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
• het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of recentelijk geweest);

*) Het aantal uren is op dit moment nog een indicatie gebaseerd op het huidige schooljaar.

Leden van vaststellingscommissie blijven bij hun huidige werkgever in dienst en werken voor een deel van hun weektaak voor het CvTE. Voor de werkzaamheden in een vaststellingscommissie is een taakvergoeding beschikbaar.

Indien de werkzaamheden verricht kunnen worden binnen de aanstelling van de onderwijsinstelling, kan een lid voor circa 227 uur*) op jaarbasis vrijgesteld worden van werkzaamheden bij de onderwijsinstelling, waar hij/zij werkzaam is.
De uitvoering van de werkzaamheden binnen de aanstelling van de huidige werkgever heeft onze voorkeur. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan een passende vergoeding aan het lid zelf worden uitbetaald.

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken.