Curriculum.nu is een herziening van het curriculum van het onderwijs.

"Om het te actualiseren, zodat we leerlingen díe bagage mee kunnen geven die zij nodig hebben voor hun toekomst. En om scholen voldoende ruimte te bieden om, naast dat vaste deel van het curriculum, zelf onderwijstijd in te richten. Aansluitend bij hun visie, leerlingen en omgeving." (zie: Waarom Curriculum.nu?)

De vakverenigingen is gevraagd om hun visie vast te leggen. Op 31 oktober 2017 publiceerden we een concept visiedocument. Ook NVORWO (Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs) publiceerde een concept visiedocument.

Op 1 december 2017 moet het visiedocument worden opgestuurd naar curriculum.nu. We willen onze leden vragen om mee te denken en ons van feedback te voorzien. Dit kan op 2 manieren.

Het afgelopen jaar is veel gezegd en geschreven over het rekenonderwijs en de rekentoets. Er staat zelfs iets over in het regeerakkoord:

"We willen het rekenonderwijs versterken en verbeteren. In het kader van de curriculumherziening worden de referentieniveaus tegen het licht gehouden. In het voortgezet onderwijs komt een alternatief voor de rekentoets. Dit alternatief treedt uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 in werking en wordt daarmee voor alle leerlingen op alle niveaus een geïntegreerd onderdeel van het examen. In de tussentijd telt de rekentoets niet langer mee in het voortgezet onderwijs. Wel wordt deze afgenomen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot het alternatief er is. Rekenonderwijs in het mbo wordt beroepsgericht zodra het alternatief voor de rekentoets in het vmbo is ingevoerd."

Het bestuur van de NVvW heeft haar standpunt m.b.t. de toekomst van het rekenonderwijs regelmatig besproken met de Staats Secretaris en de Tweede Kamer.

Op 15 februari 2016 stuurden we de een brief naar de Leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Op 28 november 2016 stuurde we een overzicht van de correspondentie naar OCW.

De laatste jaren is er rondom de eindexamens veel te doen over de tweede correctie. Reeds vanaf het begin is de NVvW betrokken en in overleg met het CvTE.

Sinds 2015 zet de NVvW jaarlijks een enquête uit rond de centrale examens, waarin geïnvetariseerd wordt hoe o.a. de tweede correctie wordt uitgevoerd.

Het bestuur heeft naar aanleiding van een rapport van de VO-Raad op 19 april 2015 een reactie gepubliceerd.

Het vmbo-wiskunde curriculum is al vele jaren niet gewijzigd. In 2014 heeft het NVvW-bestuur een notitie geschreven waarin OCW wordt gevraagd naar een aanpassing van dit curriculum. N.a.v. deze notitie heeft SLO een verkenning uitgevoerd naar de noodzaak van een aanpassing van het vmbo-curriculum. Ook SLO komt tot de conclusie dat het huidige wiskunde programma op het vmbo aan een vernieuwing toe is. Daarover zijn we nu in gesprek met OCW en de regiegroep van Curriculum.nu. De eerste notitie uit 2014 is hier te lezen.