Lidmaatschap en Abonnementen

Word nu lid van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en vul het aanmeldformulier in!

Het verenigingsjaar van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Abonnement op Vakblad Euclides gelden steeds vanaf nummer 1 van de lopende jaargang. Een jaargang komt overeen met een verenigingsjaar. De abonnementsprijs voor Euclides is begrepen in de jaarlijkse contributie.

Met ingang van 1 augustus 2018 zijn de nieuwe tarieven:
(de nieuwe tarieven zijn goedgekeurd in door de ALV op 4 november 2017)

  • Lidmaatschap NVvW (inclusief Euclides) bedraagt € 87,50 per jaar.
  • Lidmaatschap NVvW (met digitale Euclides) bedraagt €73,- per jaar.
  • Lidmaatschap NVvW (zonder Euclides) bedraagt € 55,00 per jaar.
  • Lidmaatschap NVvW (student, niet ouder dan 27 jaar, incl. Euclides) bedraagt € 40,00 per jaar
  • Lidmaatschap NVvW (gepensioneerde leden) bedraagt € 45,00 per jaar
  • Lidmaatschap voor leden van KWG of VVWL bedraagt € 65 per jaar
  • Abonnementprijs voor personen (niet-leden van de NVvW) bedraagt € 90,00 per jaar.
  • Abonnementsprijs voor instituten en scholen bedraagt € 160,00 per jaar. Een schoolabonnement houdt NIET in dat de wiskundeleraren van die school automatisch lid zijn van de NVvW.
  • Losse nummers zijn op aanvraag leverbaar voor € 20,00.
  • Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Opzeggingen dienen vóór 1 juli van het lopende schooljaar te zijn gedaan. Nieuwe leden en abonnees kunnen zich opgeven bij de ledenadministratie van de NVvW door het aanmeldformulier in te vullen. Het lidmaatschap van de NVvW is inclusief Euclides.

Informatie aanvragen, losse nummers e.d.

Voor vragen en het aanvragen van losse nummers kunt u onderstaand formulier invullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.