Ieder jaar maakt de secretaris een jaarverslag van het afgelopen verenigingsjaar. Ook de werkgroepen voegen hun jaarverslag daarbij in.

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019