Nieuws

25 juni 2019
Euclides Cover 94-7

Euclides jaargang 94 nummer 7

In dit nummer schrijft Martin Kindt over Kwadratix, krijg je boek- en filmtips voor de zomervakantie en blikt Ruud Stolwijk terug op de A-lympiade. Lees hierover […]
21 juni 2019

Rekenonderwijs, vervolg

Op 27 juli heeft het bestuur van de NVvW een gesprek gehad bij het ministerie van OCW, waar ook de VO-raad en PReVO bij aanwezig waren. […]
13 juni 2019

Zomerverkoop bij het Wereldwiskunde Fonds

De mei veiling van het WwF heeft dit jaar het mooie bedrag van  € 2500,80 opgeleverd. We bedanken alle bieders hier hartelijk voor. Het geld zal […]
23 mei 2019

Examenbesprekingen

De verslagen van de centrale examenbesprekingen zijn hier te vinden: https://nvvw.nl/examens/
16 mei 2019

Besloten Beveiligd Forum

De leraren die een examenklas havo, vwo of vmbo-gl/tl hebben, kunnen op het forum van deze website discussiëren over het examen en het cv. Voor de […]
9 mei 2019

‘Staatssecretaris en minister traineerden alternatief voor de rekentoets’

In DidactiefOnline staat een uitgebreide terugblik over alles wat zich rondom de rekentoets en het afschaffen daarvan heeft afgespeeld.
7 mei 2019
Euclides Cover 94-6

Euclides jaargang 94 nummer 6

Lees de vakblad Euclides digitaal of op papier. In deze editie onder andere een ondekkingsreis naar π, verschillen in de wiskundeles, het plastische en gulden getal, […]
30 april 2019

Driemaal zilver voor Nederland bij Benelux Wiskunde Olympiade

VALKENSWAARD – Bij de Benelux Wiskunde Olympiade, die dit weekend in Valkenswaard plaatsvond, heeft het Nederlandse team drie zilveren en vier bronzen medailles in de wacht […]
30 april 2019
curriculum.nu logo

Denk mee met het bestuur

Het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde heeft het afgelopen jaar diverse tussenproducten opgeleverd, waar door het veld veel reacties op zijn gegeven. De visie van het ontwikkelteam […]
30 april 2019

Vakantiecursus

Dit jaar vindt de vakantie cursus plaats op 23 en 24 augustus in Amsterdam en op 30 en 31 augustus in Eindhoven. Het thema van de […]
27 april 2019
The Mathematics Of Poker

Meiveiling Wereldwiskunde fonds start op Koningsdag

Op Konings­dag, zater­dag 27 april 2019, begint de jaar­lijkse meivei­ling van het Wereld­wiskun­de Fonds (Wwf). Deze veiling duurt tot 1 juni 2019. Op de veiling­site staan geduren­de […]
12 april 2019

Blijvende aandacht rekenen nodig

Op 5 februari zijn er in de Tweede Kamer diverse moties aangenomen die betrekking hebben op het afschaffen van de rekentoets. Sindsdien was het wachten op […]