Jaarvergadering / studiedag 2021


Het is een traditie, de NVvW-jaarvergadering/studiedag op de eerste zaterdag van november. Vorig jaar voor een keer online, nu gelukkig weer fysiek in Veenendaal. We hebben nog wel een beetje last van de coronamaatregelen, maar we zijn blij dat we elkaar weer live kunnen ontmoeten. 

De jaarvergadering/studiedag is alleen voor leden, die deze dag gratis kunnen bijwonen. Daarnaast nodigen we studenten van de lerarenopleidingen uit, die gratis mogen deelnemen. We hebben weer een mooi programma samengesteld, met grote diversiteit.
In dit programma is plaats voor allerlei bekende onderdelen zoals de jaarrede van de voorzitter, de financiën door de penningmeester, een mooie plenaire lezing, interessante workshops en een leuke afsluiting. 

Thema van de studiedag: Diversiteit
We leven in een heel diverse samenleving en dat beïnvloedt ook ons wiskundeonderwijs. Docenten en leerlingen verschillen in vaardigheden, interesses en achtergrond. Bovendien heeft elke wiskundedocent zijn/haar eigen visie op leren en onderwijzen. En de onderwerpen binnen de wiskunde zijn ook heel divers met hun eigen didactische benaderingen. Het thema van de studiedag 2021 is daarom DIVERSITEIT Deze studiedag is een mooie kans om ervaringen uit te wisselen rond het omgaan met en benutten van die diversiteit. Wij kunnen veel van elkaar leren, net als leerlingen met diverse achtergronden en interesses voor wiskunde veel van elkaar kunnen leren. De kracht ligt dan juist in het samenwerken en het voorkomen van individuele trajecten. Samenwerken door leerlingen, maar ook door ons, met elkaar en met docenten van andere vakken en opleidingen, om de diverse toepassingen van wiskunde in beeld te houden.

Zaterdag 6 november

10:00 – 11:00 uur Jaarvergadering
– Opening door de voorzitter
– Jaarrede van de voorzitter
– Notulen van de jaarvergadering 2020
– Jaarverslagen 2020/2021
– Financiën
– Bestuursverkiezing
– Rondvraag.
  Vragen voor de rondvraag graag voor aanvang van de vergadering indienen bij de secretaris.
– Sluiting

11:00 – 16:00 uur Studiedag
11.00 – 11.15 Inleiding op de studiedag
11.15 – 12.00 Plenaire lezing: Jan Hogendijk
12.00 – 12.15 Pauze
12.15 – 13.05 Workshopronde 1A/lunch en markt
13.05 – 13.15 Wisseltijd
13.15 – 14.05 Workshopronde 1B/lunch en markt
14.05 – 14.15 Wisseltijd
14.15 – 15.05 Workshopronde 2
15.05 – 15.30 Wisseltijd
15.30 – 16.15 Plenaire voordracht: Jacoliene van Wijk

Met heel veel plezier kondigen we de plenaire hoofdlezing en de eindvoordracht van de studiedag aan:

 

Werken met de wiskundige erfenis van Oosterse culturen
Jan Hogendijk

Jan Hogendijk is dé kenner in Nederland als het gaat om wiskunde uit andere culturen. We zijn dan ook heel blij dat we hem bereid hebben gevonden om de hoofdlezing van onze studiedag op 6 november te geven.

Veel interessante wiskunde op middelbare schoolniveau is ontwikkeld in diverse (Westerse en Oosterse) culturen, soms in uitwisseling met elkaar. In moderne Oosterse landen is over deze geschiedenis weinig bekend. Al jaren probeert Jan Hogendijk in samenwerking met collega’s en studenten deze vergeten erfenis naar het Oosten terug te brengen. Een voorbeeld was een driedaags programma in 2018 met astrolabium workshops in de Pakistaanse stad Lahore, in de 17e eeuw een centrum voor de fabricage van astrolabia.

Het is fascinerend om aan wiskunde te werken met groepen mensen met uiteenlopende nationale en culturele achtergronden. Ik zal ervaringen in diverse landen bespreken die we hebben opgedaan bij workshops over het tientallig stelsel volgens de Romeinen en al-Khwarizmi (gehouden in Iran), en over het alfabetisch systeem voor het schrijven van zestigtallige getallen (gehouden in Turkije, Saoedi-Arabie, Pakistan en Algerije). Met materiaal uit zulke workshops kunnen we
leerlingen in Nederland in het Oosten ontwikkelde wiskunde laten zien, en inzien op welke wiskunde leerlingen met migratie-achtergrond trots kunnen zijn. Jan zal hiervan voorbeelden geven.

Hij zegt: “Voor mijzelf is de belangrijkste conclusie: wiskunde is het product van interacties tussen verschillende culturen, en daardoor het intellectueel eigendom van de hele mensheid.”

 

Diversiteit in werkvormen: Fröbelen anno 2021
Jacoliene van Wijk

De toepassingen van vouwen om wiskundige principes te leren én te ontrafelen kan op diverse niveaus, van de kleuterklas tot en met wetenschappelijk onderzoek. Veel van ons zijn onze schoolcarrière begonnen met het vouwen van “16 vierkantjes”, de basis van veel verschillende fröbelwerkjes. Zo’n 200 jaar geleden had Friedrich Fröbel voor ogen dat jonge kinderen vanuit vouwen diverse wiskundige principes zouden leren. Vandaag de dag laten onder andere Erik Demaine en Robert Lang zien dat de wiskundige ontwikkelingen rond vouwen en origami nog springlevend zijn en leiden tot nieuwe wetenschappelijk ontdekkingen en toepassingen.
In deze lezing gaat u zelf al vouwend ontdekken dat vouwen een waardevolle toevoeging is die zorgt voor afwisseling in het middelbaar onderwijs anno 2021. Een aantal toepassingen worden behandeld waarbij alle leerlingen worden uitgenodigd om actief mee te doen aan vouwacitviteiten die stapsgewijs leiden tot abstracte(re) wiskunde. Bij deze activiteiten kan ook binnen de klas gedifferentieerd worden naar diverse niveaus.

Hyperboloïdes

We hebben weer indrukwekkend veel collega’s bereid gevonden om een workshop te geven. Hiermee bieden we voor deze studiedag een breed scala aan onderwerpen. Je kunt worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op gebied van techniek, maar je kunt ook samen discussiëren  over mogelijkheden om je onderwijs nog beter te maken. Voor elk wat wils! 
Neem de tijd om de lijst goed door te nemen, want ook onderaan staan echte pareltjes!

De workshops met een L-nummer zijn workshops van collega’s, lerarenopleiders en andere vrijwilligers.
De workshops met een C-nummer zijn van een commerciële partij.
Alle C-workshops worden in dezelfde ronde gehouden, je kunt je dus voor maximaal 1 C-workshop aanmelden, je kunt ook kiezen voor 3 L-workshops. Je wordt ingedeeld voor 2 workshops, je derde keuze is reserve. 

Bekijk hier alle workshops.

Jaarvergadering (10:00 – 11:00 uur)
De jaarvergadering is alleen voor leden van de NVvW.
De jaarvergadering is ook thuis via livestream te volgen. 

Studiedag (11:00 – 16:15 uur)
De studiedag is zonder kosten toegankelijk voor leden van de NVvW en voor studenten aan een Nederlandse lerarenopleiding wiskunde. 
Niet-leden kunnen voor € 87,50 deelnemen aan de studiedag. Ze zijn dan dit schooljaar lid van de NVvW en krijgen 7x het blad Euclides. 

Vul het formulier hieronder in om je aan te melden voor de jaarvergadering en/of studiedag. 
Je meldt je aan voor 3 workshops, keuze 1, keuze 2 en een reserve.
De workshops met een L-nummer zijn workshops van collega’s, lerarenopleiders en andere vrijwilligers.
De workshops met een C-nummer zijn van een commerciële partij.
Alle C-workshops worden in dezelfde ronde gehouden, je wordt dus voor maximaal 1 C-workshop ingedeeld. Uiteraard kun je ook kiezen om je alleen voor 3 L-workshops aan te melden. We proberen iedereen zo veel mogelijk in te delen bij de eerste en tweede keuze. 
Bekijk hier de workshops.

  Klik aan wat voor jou geldt

  Ik ben aanwezig bij

  1e keuze workshop

  2e keuze workshop

  Reserve keuze workshop

  Na afloop van de studiedag, plaatsen we enkele foto’s op de website. Hierbij kunnen deelnemers herkenbaar in beeld komen. Ga je hiermee akkoord?
  ja

   

   

  Maatregelen die we treffen in verband met de veiligheid voor alle aanwezigen:

  • we gebruiken 75% van de capaciteit van de plenaire zaal, helaas is hierdoor het aantal beschikbare plekken voor deelnemers beperkt
  • we zullen meerdere uitgifte punten voor koffie, thee en lunch inrichten
  • we vragen iedereen bij binnenkomst om hun zogenaamde 3G corona-bewijs. Ofwel, iedereen moeten aantonen dat ze Gevaccineerd, Genezen of (negatief) Getest zijn. Daarom vragen we iedereen om zo’n bewijs en een identiteitsbewijs mee te nemen, zodat we bij de ingang e.e.a. kunnen verifiëren. Het eenvoudigst is om de corona-app op een smartphone te laten zien, zodat wij de QR-code kunnen controleren. Mocht u geen smartphone hebben, dan is een bewijs op papier ook mogelijk.