Jaarvergadering / studiedag 2020

Netjes werken is belangrijk bij het doen van wiskunde en bij wiskunde leren. Je gedachten op papier zetten, schetsen, een probleemsituatie zo organiseren dat die met wiskundige middelen kan worden opgelost. Activiteiten die om net werken vragen. Hoe stimuleer je dat in je wiskundeles? Bij dit thema kun je natuurlijk ook denken aan het gelijknamige onderwerp binnen de discrete wiskunde. Een klassiek onderwerp, zie het vraagstuk over de zeven bruggen van Koningsbergen, met vele toepassingen in techniek, sociologie, terrorisme, verspreiding van virussen en informatica. Heeft dat onderwerp, met o.a. grafen, matrices en combinatoriek, wel de plek die het verdient in ons curriculum? Naast mooie lessen rond deze onderwerpen zal die vraag ook ter discussie staan. Tot slot kun je bij dit thema denken aan het belang van netwerken voor het bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaringen met collega’s met sociale media, professionele leergemeenschappen en platforms voor onze beroepsgroep.

De jaarvergadering / studiedag zal dit jaar online plaatsvinden op zaterdag 7 november. We zijn nu bezig met de voorbereidingen en we gaan ervoor zorgen dat deze studiedag ondanks de beperkingen vol zit met mooie, interessante lezingen en workshops.

Daarom nodigen we iedereen uit om een workshop te geven. Dit kan op verschillende manieren, zoals: 

  • een workshop via een online systeem, waarbij een kleine groep deelnemers en de workshopleider in eenzelfde virtuele ruimte plaatsnemen
  • een workshop via een vooraf opgenomen video
  • een mengvorm.

We nodigen je uit om een workshop aan te bieden, door het invullen van het formulier hieronder. Voor de techniek zorgen wij uiteraard en we willen je ook graag helpen met ideeën voor de uitwerking.