Jaarvergadering / studiedag 2020

Ook in 2020 een NVvW-jaarvergadering/studiedag op de eerste zaterdag van november. Tot zover een gewone jaarvergadering/studiedag, maar i.v.m. corona gaan er dingen anders. Zo ontmoeten we elkaar niet live in Veenendaal, maar online op een speciale pagina op onze NVvW-website.

De jaarvergadering/studiedag is zoals altijd alleen voor leden, die deze dag gratis kunnen bijwonen. We hebben weer een mooi programma samengesteld, met grote diversiteit.
In dit programma is plaats voor allerlei bekende onderdelen zoals de jaarrede van de voorzitter, de financiën door de penningmeester, een mooie plenaire lezing, interessante workshops en een leuke afsluiting. 

Thema van de studiedag: Netwerken
Netjes werken is belangrijk bij het doen van wiskunde en bij wiskunde leren. Je gedachten op papier zetten, schetsen, een probleemsituatie zo organiseren dat die met wiskundige middelen kan worden opgelost. Activiteiten die om net werken vragen. Hoe stimuleer je dat in je wiskundeles? Bij dit thema kun je natuurlijk ook denken aan het gelijknamige onderwerp binnen de discrete wiskunde. Een klassiek onderwerp, zie het vraagstuk over de zeven bruggen van Koningsbergen, met vele toepassingen in techniek, sociologie, terrorisme, verspreiding van virussen en informatica. Heeft dat onderwerp, met o.a. grafen, matrices en combinatoriek, wel de plek die het verdient in ons curriculum? Naast mooie lessen rond deze onderwerpen zal die vraag ook ter discussie staan. Tot slot kun je bij dit thema denken aan het belang van netwerken voor het bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaringen met collega’s met sociale media, professionele leergemeenschappen en platforms voor onze beroepsgroep.

10:00 – 11:00 uur Jaarvergadering (kijk hier voor de stukken alleen voor ingelogde leden)
– Opening door de voorzitter
– Jaarrede van de voorzitter
– Notulen van de jaarvergadering 2019
– Jaarverslagen 2019/2020
– Financiën
– Bestuursverkiezing
– Presentatie Giraf 2
– Erelidmaatschap
– Rondvraag.
  Vragen voor de rondvraag graag voor aanvang van de vergadering indienen bij de secretaris.
– Sluiting


11:00 – 13:15 uur Studiedag
11:00 – 11:15 Pauze met reclameblok
11:15 – 12:00 Plenaire lezing van Dion Gijswijt
12:00 – 12:15 Pauze met reclameblok
12:15 – 13:00 Workshopronde (bijna 30 mooie workshops om uit te kiezen)
13:00 – 13:15 Plenaire afsluiting 

Wiskunde achter het spel SET

Deze plenaire lezing wordt verzorgd door Dion Gijswijt

Abstract:
SET is een fantastisch combinatorisch kaartspel voor één of meer spelers. Het spel is (per ongeluk) bedacht door de geneticus Marsha Falco tijdens het uitleggen van haar werk aan studenten. Achter SET gaat een rijke wiskundige wereld schuil en het stond zelfs centraal in een recente doorbraak in de extremale combinatoriek. Ook voor wiskunde in de klas biedt het spel talloze aanknopingspunten.

Op diverse sites, bijv. hier, kun je SET ook online spelen.

Een puzzel om erin te komen:
Completeer beide tabellen tot een magisch SET-vierkant: elke rij, kolom en diagonaal moet een SET zijn. Bonusvraag: met welke drie beginkaarten kan dat?

Elke SET-kaart heeft vier eigenschappen die in drie smaken voorkomt: kleur (rood/groen/blauw), vorm (ruit/ovaal/pinda), aantal (een/twee/drie) en invulling (leeg/gestreept/vol). Drie kaarten vormen een SET als ze voor elke eigenschap ofwel alledrie gelijk ofwel alledrie verschillend zijn.

We hebben weer indrukwekkend veel collega’s bereid gevonden om een workshop te geven. Hiermee bieden we voor deze studiedag een breed scala aan onderwerpen. Je kunt worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op gebied van techniek, maar je kunt ook samen discussiëren  over mogelijkheden om je onderwijs nog beter te maken. Voor elk wat wils! 
Neem de tijd om de lijst goed door te nemen, want ook onderaan staan echte pareltjes!

Bekijk de lijst met workshops hier

Vervolgens kun je je hier aanmelden.

De aanmelding voor de studiedag is gesloten. 

De lijst met workshops vind je hier

De aanmelding voor de studiedag is gesloten. 

Studenten van de lerarenopleiding Wiskunde mogen gratis de studiedag bijwonen, ook als ze geen lid zijn van de NVvW. 
De aanmelding voor de studiedag is gesloten. 

 

De jaarvergadering/studiedag zal dit jaar online plaatsvinden. 
We doen dit als volgt: 

Op een speciale pagina zal de hele dag alle informatie gedeeld worden. De link naar deze pagina ontvang je rond 1 november in je mail. Deze pagina is alleen voor leden, daarom kun je het beste even voor 7 november controleren of je nog kunt inloggen op onze website (de inlogvelden vind je op de homepage, in de rechter zijbalk).
De jaarvergadering en de plenaire lezing zullen via live stream gedeeld worden. De workshops vinden plaats in Google Meet. Alle deelnemers ontvangen voor 7 november een link naar de workshop van hun keuze. 

Heb je nog vragen over de techniek of over de jaarvergadering/studiedag, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

 

Voor de deelnemers aan de jaarvergadering van 7 november hebben we een schilderij, gemaakt door Johan IJzerman uit Lelystad.

Klik hier om een foto in hoge resolutie te downloaden.