Jaarvergadering / studiedag 2019

Bij het thema Technieken in de wiskundeles denkt u misschien aan techniHercilio Luz Brugeken als haakjes wegwerken, vergelijkingen oplossen en differentiëren. We leren dit soort technieken al decennia aan onze leerlingen. Apparaten kunnen nu veel technieken overnemen. Wie leert er bijvoorbeeld nog het algoritme voor worteltrekken aan de leerlingen? Wat verandert er allemaal door die apparaten? En hoe kan een rekenmachine eigenlijk \( 2^{10} \) of \( \sin 45^\circ \) uitrekenen?

Voor iedere techniek die we leerlingen willen leren, hebben we zelf een techniek nodig. De techniek van het vinden van een balans tussen oefenen en beheersen aan de ene kant en begrijpen, herkennen en toepassen in nieuwe situaties aan de andere kant. Dat zou je didactische technieken kunnen noemen. Denk ook aan flipping the classroom, gamification en formatief toetsen. Wat betekenen dergelijke technieken voor het wiskundeonderwijs? Tijdens de studiedag bieden we inspirerende voorbeelden van docenten over nieuwe werkvormen, vormen van toetsen en didactische benaderingen.

10:00 – 11:00 uur
1. Opening door de voorzitter, Ebrina Smallegange
2. Jaarrede van de voorzitter
3. Notulen van de jaarvergadering 2018
4. Jaarverslagen 2018/2019
  4.1. Jaarverslag van de NVvW
  4.2. Jaarverslag van Euclides
5. Financiën
  5.1. Jaarrekening en balans 2018/2019
  5.2. Verslag kascommissie en decharge van de penningmeester
  5.3. Benoeming nieuwe kascommissie
  5.4. Aanpassing contributietarieven 2020-2021 t.b.v. gebruikers digitale Euclides. (Het voorstel vindt u hieronder)
6. Bestuursverkiezing
    Aftredend zijn: Erik van den Hout en Desiree van den Bogaart.
    Desiree van den Bogaart stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn.
    Sharon Calor, Joanne de Jager, Corwin van Schendel en Jörgen van Remoortere stellen zich
    verkiesbaar voor een plaats in het bestuur.
7. Presentatie nieuwe publicatie: Giraf.
8. Rondvraag.
     Vragen voor de rondvraag graag voor aanvang van de vergadering indienen bij de secretaris.
9. Sluiting van de jaarvergadering

De notulen, de jaarverslagen van de NVvW en Euclides en de financiële stukken staan op het tabblad jaarvergadering voor ingelogde leden.

Voorstel aanpassing contributie voor de jaargang 20-21 voor leden die geen papieren Euclides willen ontvangen.
Leden die ervoor kiezen geen papieren Euclides te ontvangen, maar uitsluitend de digitale versie, ontvangen een korting van € 14,50 op de contributie van de NVvW.

Programma studiedag 
11.00 – 11.15 Inleiding op de studiedag 
11.15 – 12.00 Plenaire lezing: Jenneke Krüger, Het belang van wiskundetijdschriften in d e18e en 19e eeuw  
12.00 – 12.15 Pauze
12.15 – 13.05 Workshopronde 1A/lunch en markt
13.05 – 13.15 Wisseltijd
13.15 – 14.05 Workshopronde 1B/lunch en markt
14.05 – 14.15 Wisseltijd
14.15 – 15.05 Workshopronde 2
15.05 – 15.30 Wisseltijd
15.30 – 16.15 Plenaire voordracht, Michiel Dullaert, De Perfecte Grafiek
16:15                Afsluiting

Iedereen volgt een workshop in ronde 1A óf 1B. De tijdsindeling van de studiedag biedt deelnemers ruim gelegenheid voor lunch en marktbezoek.

Locatie
De jaarvergadering / studiedag vindt plaats in:
Ichthus College
Vondellaan 4
3906 EA Veenendaal

Verboden te roken

Let op: Het Ichthus College is een rookvrije school. Ook in het weekend wordt gehandhaafd door de gemeente dat er op het terrein van de school niet gerookt wordt. Buiten het hek mag gerookt worden. 

Bereikbaarheid met openbaar vervoer
Het Ichthus College is op loopafstand van station Veenendaal West.
Ieder half uur vertrekt er vanaf station Utrecht Centraal een trein naar Veenendaal West. 
Kijk voor actuele treintijden op NS Reisplanner

Bereikbaarheid met de auto
Er is in de omgeving van de school parkeerplaats in de wijk. De ervaring leert dat het snel vol is in de wijk, dus dat je verder moet lopen dan je zou willen. 
Let op: Zorg dat je niet parkeert op een plek die overlast geeft aan de bewoners.

 

We hebben weer indrukwekkend veel collega’s bereid gevonden om een workshop te geven. Hiermee bieden we voor deze studiedag een breed scala aan onderwerpen. Je kunt worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op gebied van techniek, maar je kunt ook samen discussiëren  over mogelijkheden om je onderwijs nog beter te maken. Voor elk wat wils! 
Neem de tijd om de lijst goed door te nemen, want ook onderaan staan echte pareltjes!

Bekijk de lijst met workshops hier

Vervolgens kun je je hier aanmelden.

Fijn dat je op 2 november naar de jaarvergadering/studiedag van de NVvW bent geweest. Wat ons betreft was het een zeer geslaagde dag, maar er zijn natuurlijk altijd zaken die verbeterd kunnen worden. 

We willen je vragen om het onderstaande evaluatieformulier in te vullen, we houden rekening met je opmerkingen bij de organisatie van de studiedag 2020. 

  De studiedag kwam overeen met mijn verwachtingen. helemaal niet mee eensniet mee eensmee eenshelemaal mee eens

  Er was voldoende informatie om mij aan het denken te zetten. helemaal niet mee eensniet mee eensmee eenshelemaal mee eens

  Wat vond u van de lezing van Jenneke Krüger? slechtmatiggoedzeer goed

  Wat vond u van de lezing van Michiel Dullaert? slechtmatiggoedzeer goed

  Welke workshop heeft u in ronde 1 bezocht

  Wat vond u van deze workshop? slechtmatiggoedzeer goed

  Welke workshop heeft u in ronde 2 bezocht

  Wat vond u van deze workshop? slechtmatiggoedzeer goed

  Wat vond u van het aanbod op de markt? slechtmatiggoedzeer goed

  Welk cijfer geeft u deze dag in het geheel (1-10)?

  Heeft u nog suggesties voor het thema van volgend jaar

  Hebt u nog advies voor de organisatie?

  Studenten van de lerarenopleiding Wiskunde mogen gratis naar de studiedag, ook als ze geen lid zijn van de NVvW. 
  Let op: Meld je hieronder aan voor deelname aan de studiedag en kies naar welke workshops je wilt. Wanneer je een lunch wilt reserveren, ga dan naar deze pagina. De lunch is niet gratis en kost € 10,-. 

   Is dit de eerste of tweede graads opleiding?

   1e keuze workshop

   Reserve keuze

   We bieden de mogelijkheid om een carpoolafspraak te maken. Ga daarvoor naar het forum (je moet wel zijn ingelogd om het forum te kunnen bezoeken). 
    

   Ingelogde leden kunnen de foto's die gemaakt zijn op de jaarvergadering en studiedag van 2019 bekijken.