Jaarvergadering / studiedag 2019

Bij het thema Technieken in de wiskundeles denkt u misschien aan techniHercilio Luz Brugeken als haakjes wegwerken, vergelijkingen oplossen en differentiëren. We leren dit soort technieken al decennia aan onze leerlingen. Apparaten kunnen nu veel technieken overnemen. Wie leert er bijvoorbeeld nog het algoritme voor worteltrekken aan de leerlingen? Wat verandert er allemaal door die apparaten? En hoe kan een rekenmachine eigenlijk \( 2^{10} \) of \( \sin 45^\circ \) uitrekenen?

Voor iedere techniek die we leerlingen willen leren, hebben we zelf een techniek nodig. De techniek van het vinden van een balans tussen oefenen en beheersen aan de ene kant en begrijpen, herkennen en toepassen in nieuwe situaties aan de andere kant. Dat zou je didactische technieken kunnen noemen. Denk ook aan flipping the classroom, gamification en formatief toetsen. Wat betekenen dergelijke technieken voor het wiskundeonderwijs? Tijdens de studiedag hopen we op inspirerende voorbeelden van docenten over nieuwe werkvormen, vormen van toetsen of didactische benaderingen.

En dan kun je bovendien nog denken aan technologie in de wiskundeles en aan techniek als context voor het leren van wiskunde.Hebt u een idee voor een werkgroep en wilt u een bijdrage aan de studiedag leveren? Mail dan l.wesker@nvvw.nl of m.doorman@nvvw.nl, of gebruik het aanmeld formulier op onze website.

Voorlopige agenda jaarvergadering
10:00 – 11:00 uur
1. Opening door de voorzitter, Ebrina Smallegange
2. Jaarrede van de voorzitter
4. Notulen van de jaarvergadering 2018
5. Jaarverslagen 2018/2019
  5.1. Jaarverslag van de NVvW
  5.2. Jaarverslag van Euclides
6. Financiën
  6.1. Jaarrekening en balans 2018/2019
  6.2. Verslag kascommissie en decharge van de penningmeester
  6.3. Vaststelling contributie en benoeming nieuwe kascommissie
7. Bestuursverkiezing
8. Rondvraag (vragen voor de rondvraag moeten van te voren worden ingediend bij het bestuur). 
9. Sluiting van de jaarvergadering

Voorlopig programma studiedag (Tijdstippen nog onder voorbehoud)
11.00 – 11.15 Inleiding op de studiedag 
11.15 – 12.00 Plenaire lezing
12.00 – 12.15 Pauze
12.15 – 13.05 Workshopronde 1A/lunch en markt
13.05 – 13.15 Wisseltijd
13.15 – 14.05 Workshopronde 1B/lunch en markt
14.05 – 14.15 Wisseltijd
14.15 – 15.05 Workshopronde 2
15.05 – 15.30 Wisseltijd
15.30 – 16.15 Plenaire voordracht  
16:15                Afsluiting

Iedereen volgt een workshop in ronde 1A óf 1B. De tijdsindeling van de studiedag biedt deelnemers ruim gelegenheid voor lunch en marktbezoek.

Locatie
De jaarvergadering / studiedag vindt plaats in:
Ichthus College
Vondellaan 4
3906 EA Veenendaal

Bereikbaarheid met openbaar vervoer
Het Ichthus college is op loopafstand van station Veenendaal West
Ieder half uur vertrekt er vanaf station Utrecht Centraal een trein naar Veenendaal West. 
Kijk voor actuele treintijden op NS Reisplanner

Bereikbaarheid met de auto
Parkeren op het terrein van de nabijgelegen kerk is niet toegestaan.
Er is in de omgeving van de school parkeerplaats in de wijk. De ervaring leert dat het snel vol is in de wijk, dus dat je verder moet lopen dan je zou willen. 
Let op: Zorg dat je niet parkeert op een plek die overlast aan de bewoners levert.