Subthema C: Extra

Er zijn altijd leuke, zinvolle bijdragen die buiten het geplande thema liggen. Dat zijn dus de extraatjes. Zeker ook de moeite waard!

C1. De kunst van het statistisch redeneren in bovenbouw havo en vwo

Hester Vogels en Peter Kop

De schoolmethoden hebben hun statistiekleerlijn in de boeken gepresenteerd. In deze workshop laten we alternatieven zien voor de invulling van de statistiekprogramma’s voor de bovenbouw havo en vwo. Speerpunten hierbij zijn: de statistische onderzoekscyclus, kritisch kijken naar statistische informatie, data exploreren met VUstat en kwalitatieve en kwantitatieve statistische uitspraken doen. We laten voorbeelden zien van concreet lesmateriaal, toetsen en praktische opdrachten die na afloop aan u ter beschikking worden gesteld.

Pictogram

2017-C1 De kunst van het statistisch redeneren in bovenbouw havo 5.13 MB 38 downloads

Presentatie De kunst van het statistisch redeneren in bovenbouw havo en vwo, Hester...
Je moet ingelogd zijn om dit bestand te kunnen downloaden.
Pictogram

2017-C1 De kunst van het statistisch redeneren in bovenbouw vwo 998.67 KB 23 downloads

Presentatie De kunst van het statistisch redeneren in bovenbouw havo en vwo, Peter...
Je moet ingelogd zijn om dit bestand te kunnen downloaden.

C2. Een les in logisch redeneren bij Wiskunde C

Hugo Bronkhorst

Domein F ‘logisch redeneren’ is een nieuw onderwerp bij wiskunde C. In het kader van mijn promotieonderzoek ontwikkel ik een lessenserie over dit onderwerp. In deze workshop zal ik kort mijn onderzoek presenteren, maar we zullen vooral samen kijken naar één van de ontwikkelde lessen. De les waar u mee gaat werken is ontwikkeld voor een interventie die dit najaar voor het eerst plaatsvindt en is in samenspraak met een groep docenten tot stand gekomen.
Hugo Bronkhorst is docent wiskunde aan het Harens Lyceum en parttime onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen via een promotiebeurs voor leraren van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Pictogram

2017-C2 Een les in logisch redeneren bij Wiskunde C 588.04 KB 25 downloads

Poster bij Een les in logisch redeneren bij Wiskunde C, Hugo Bronkhorst ...
Je moet ingelogd zijn om dit bestand te kunnen downloaden.

C3. Hoe kijk je een examen na?

Lidy Wesker

Een zeer actueel thema, met de nieuwe richtlijnen voor havo en vwo van het CvTE. Deze nieuwe richtlijnen zullen zeker te sprake komen. De bijeenkomst is echter geen podium om deze richtlijnen ter discussie te stellen. We bespreken hoe we ze, net als het correctievoorschrift, moeten toepassen. Docenten met weinig ervaring en docenten met veel ervaring praten hier met elkaar over.
Op deze manier helpen we elkaar de verantwoordelijke klus van het examen nakijken uitvoerbaar te maken.

C4. Hoe kijk je een vmbo-examen na

Ebrina Smallegange en Bart Hogenhout

Aan de hand van oude examenopgaven, gecombineerd met leerlingenwerk, bespreken we hoe deze nagekeken zouden kunnen worden. Op deze wijze hopen we de jonge collega’s te helpen bij de ingewikkelde opdracht om het examen na te kijken en met meer ervaren collega’s onderling te vergelijken binnen de mogelijkheden van het correctievoorschrift.

C5. Effectief ICT gebruiken in je wiskundeles

Marc de Graaf, Michel van Ast, Theo van den Bogaart

In deze workshop spelen we het spel TPACK Triplets. Dat is een kaartspel gebaseerd op het TPACK-model, een model dat iets zegt over effectieve inzet van ICT in het onderwijs. Wij hebben dat model in de context geplaatst van wiskundeonderwijs in het VO en er een nieuw spel bij ontwikkeld. Onze ervaring is dat het spel leidt tot inspiratie, uitwisseling van ideeën, intensieve gesprekken over didactiek én plezier!
De ontwikkeling van het spel komt voort uit een samenwerking rond de ontwikkeling van lesmateriaal over didactiek van wiskunde en ICT. De overige opbrengsten en ideeën in dit project zullen ook kort worden besproken.
Zie voor meer informatie onze website Wiskundedidactiek & ICT.

C6. Meerwaarde van wiskunde voor het interdisciplinaire vak NLT

Rob Diependaal, Henry van Bergen en Gert Treurniet

Binnen het vak NLT (Natuur, Leven en Technologie), speelt het vak Wiskunde vaak een belangrijke rol. Wiskunde is namelijk één van de vakken waarop het interdisciplinaire Havo/Vwo-vak in de bovenbouw. NLT is gestoeld, naast de andere (mono)vakken Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde en Informatica.
NLT is voorts een modulair vak. Een team van docenten kiest soms in overleg met de leerlingen enkele van de circa 80 modules. Daarbij let het NLT-team erop dat verschillende domeinen zijn gedekt. Aan de hand van enkele modulen maak ik tijdens deze workshop duidelijk wat de meerwaarde is van wiskunde: Complexe getallen worden geïntroduceerd via elektrische netwerken in de NLT-module ‘Complexe Stromen’. Recursieve betrekkingen, differentiaalvergelijkingen en numerieke wiskunde spelen een rol in de NLT-module ‘Dynamische Modellen’.
Tot slot zijn in sommige NLT-modules statistische methoden een belangrijk onderdeel.

C7. Programmeeractiviteiten in de Digitale Wiskunde Omgeving (DWO)

Peter Boon (Freudenthal Instituut)

Programmeren als activiteit in het onderwijs staat weer behoorlijk in de aandacht. Ook vanuit wiskundig perspectief is dit interessant. In ons wiskundeonderwijs leren we leerlingen bijvoorbeeld de waarde van het concept ‘variabele’ bij het oplossen van allerlei problemen. In programmeeractiviteiten worden variabelen op een heel praktische en stimulerende wijze gebruikt en wordt de waarde voor leerlingen sneller duidelijk. De vraag dringt zich op of en hoe we wiskundeonderwijs kunnen verrijken met programmeeractiviteiten. Dit is geen nieuwe vraag, maar de beschikbaarheid van toegankelijke online tools biedt nieuwe mogelijkheden.
In deze workshop gaan we aan de slag met enkele programmeeractiviteiten binnen de DWO (Digitale Wiskunde Omgeving), een online omgeving voor wiskunde waar veel scholen gebruik van maken.

C8. Formatief evalueren inbedden in je lessen? Begin dan achteraan!

Sacha van Looveren

Voordat je formatief evalueren succesvol in je les kan implementeren, is het belangrijk zelf eerst helder voor ogen te hebben wat je van de leerlingen verwacht en wat de doelen zijn die je wilt behalen. Als docent begin ik achteraan, ik formuleer de leerdoelen en zoek daar toetsopdrachten bij. Deze helpen mij scherp te krijgen waar we naartoe gaan. De doelen deel ik met de leerlingen en formatief evalueren helpt ons om helder te hebben waar we staan en wat er nog nodig is. Hoe ik dit doe? Dat vertel ik je in mijn workshop.
In mijn blog schrijf ik over mijn ervaringen.

Pictogram

2017-C8 Formatief evalueren inbedden in je lessen? Begin dan achteraan! 76.05 KB 26 downloads

Presentatie bij Formatief evalueren inbedden in je lessen? Begin dan achteraan!,...
Je moet ingelogd zijn om dit bestand te kunnen downloaden.

C9. Wiskundig presteren bij IMMC: uit de kunst!

Henk van der Kooij en Ruud Stolwijk

Wiskundig modelleren ontbreekt vrijwel volledig in ons huidige wiskunde-curriculum. Voor de ‘betere’ leerlingen zou dat extraatje best wel aandacht mogen krijgen! Sinds 2015 is een internationale groep actief met een wereldwijde wedstrijd waarbij wiskundig modelleren centraal staat: de International Mathematical Modeling Challenge (IMMC). Teams van vier bovenbouwleerlingen vwo kunnen laten zien wat ze presteren op een open, realistische probleemstelling. Daarvoor krijgen ze (in de periode maart – mei) vijf volle dagen de tijd.
Belangrijker dan internationaal hoog scoren is het plezier dat ook Nederlandse leerlingen (en docenten) beleven aan het intensief werken aan een probleem waarbij moet worden bedacht hoe er met wiskundige gereedschappen tot een optimale oplossing kan worden gekomen.
Wilt u weten hoe een en ander in zijn werk gaat om te bezien of u eventueel mee wilt doen met de volgende Challenge in voorjaar 2018? Kom dan luisteren en meepraten!
Informatie over de Challenge vind u op hier.

C10. Vernieuwingen in het digitale wiskunde-examen vmbo

Madeleine Vliegenthart en Ingeborg Riedijk (CvTE)

Sinds 2006 worden er in het vmbo-BB en vmbo-KB digitale examens afgenomen. Het aantal leerlingen dat digitaal een examen maakt stijgt nog steeds. Vanaf het centraal examen van 2018 wordt gebruik gemaakt van een nieuwe toolbox. Ook de diagramtool is, mede naar aanleiding van opmerkingen van wiskundedocenten, aangepast.
In deze werkgroep bekijken we samen een examen en een CV en besteden uiteraard speciale aandacht aan de vernieuwingen. We wisselen hierbij uit wat docenten zien aan mogelijkheden en knelpunten die zij ervaren met leerlingen. Hoe kunnen zij leerlingen goed voorbereiden op een digitaal examen? Docenten wordt gevraagd een eigen laptop mee te nemen.

C11. Prik- en lesborden

Johan Gademan en Frits Spijkers

Via de site www.math4all.nl kunnen docenten en leerlingen met een gratis login een eigen prik- en lesbord maken. Zo’n bord kan handig zijn voor eigen gebruik maar ook voor digitale interactie in de klas met leerlingen.
Nieuw is de combinatie van lesbord en AlgebraKiT waardoor elke leerling andere opgaven krijgt. In de werkgroep leer je hoe je prik- en lesborden maakt en hoe je ze voor je eigen les kan inzetten. Graag eigen tablet en/of laptop meenemen.
Lesborden @ math4all.nl

Pictogram

2017-C11 Prik- en lesborden 150.15 KB 18 downloads

Presentatie C11 Prik- en lesborden, Johan Gademan en Frits Spijkers ...
Je moet ingelogd zijn om dit bestand te kunnen downloaden.

C12. De kunst van succesvolle wiskunde-doorstroom mbo-hbo

Christiaan Boudri en Michel van Glabbeek

Met de invoering van keuzedelen op het mbo is er vernieuwde aandacht voor de doorstroom naar het hbo en de rol van wiskunde. De LWHW (Landelijke Werkgroep HBO Wiskunde) is daarbij betrokken. Eerst door het opstellen van twee kennisbasissen met de wiskundevaardigheden die wenselijk zijn voor instroom in het technische respectievelijk economische hoger onderwijs. Daarna door het werken aan een keuzedeel technische wiskunde en een keuzedeel waarin economische wiskunde wordt gecombineerd met algemene economie.
Genoeg aanleiding voor een informatieronde met discussie, waarin we samen ervaringen delen op het gebied van wiskundige inhoud, werkwijze, samenwerking in de regio en hoe je het binnen je organisatie geregeld krijgt. Deze workshop is in eerste instantie gericht op docenten uit het mbo en hbo, maar kan zeker ook interessant zijn voor docenten uit het vmbo die benieuwd zijn wat er met de vmbo-wiskunde op het mbo gebeurt.

Pictogram

2017-C12 De kunst van succesvolle wiskunde-doorstroom mbo-hbo 2.63 MB 5 downloads

Presentatie De kunst van succesvolle wiskunde-doorstroom mbo-hbo, Christiaan Boudri...
Je moet ingelogd zijn om dit bestand te kunnen downloaden.