Didactiek

B1. ‘Is dit ook goed?’ – Klassengesprekken over verschillende oplossingsmethoden

Beatrice van der Tuin en Chris Kooloos

Wiskunde kan op verschillende manieren. Als docent zien we bij de meeste opgaven hoe leerlingen verschillende oplossingsmethoden proberen. Sommige zijn snel, simpel of zelfs prachtig, andere zijn fout, onhandig, of ‘niet wiskundig genoeg’. In deze workshop gaan we samen aan de slag met klassengesprekken waarin eer wordt gedaan aan de variatie in oplossingsmethoden. Als leerlingen in een klassikaal gesprek over oplossingsmethoden hun best doen om elkaars ideeën te begrijpen en verbanden te leggen, dan zijn ze volgens ons echt bezig met wiskundig denken. We besteden aandacht aan de voorwaarden van zo’n klassengesprek en de rol van de docent daar in.

B2. Histogrammen: lastiger dan gedacht

Lonneke Boels

Histogrammen lijken simpele grafieken maar uit internationaal onderzoek blijkt dat leerlingen veel problemen ondervinden bij zowel het construeren als het interpreteren van histogrammen. Deze problemen kunnen we verminderen als we zorgen dat leerlingen de statistische ideeën die erachter zitten beter begrijpen. In de presentatie komt aan de orde welke statistische ideeën dit zijn en waarom het onderscheid tussen histogram en staafdiagram zo belangrijk is. In het workshopdeel gaat u zelf aan de slag met diagrammen uit wiskundeboeken en kranten. U krijgt tips over hoe u uw leerlingen kunt helpen om fouten te voorkomen.
Doelgroep: docenten havo en vwo, onder- en bovenbouw.

B3. Wiskundeonderwijs vanuit Singapore

Sevinç Göksen-Zayim

In de periode 6 t/m 22 februari 2017 ben ik als Oudstanding Educator in Residence te gast geweest bij het Ministerie van Onderwijs in Singapore. Ik heb mogen meedenken over het wiskundeonderwijs in Singapore en het kunnen vergelijken met ons wiskundeonderwijs in Nederland. Daarnaast heb ik er lesgegeven en heb ik verschillende workshops verzorgd over realistisch wiskundeonderwijs en wiskundig modelleren.
Bij de workshops aan docenten lag het zwaartepunt bij het activerende leren. Het was voor de docenten in Singapore een cultuuromslag om de leerlingen zelf metingen te laten doen en zelf hun onderzoek vorm te geven.
In deze workshop zullen we een soortgelijke interactieve les gaan ontwerpen. De nadruk zal liggen op wiskundig modelleren.

Pictogram

2017-B3 Wiskundeonderwijs vanuit Singapore 2.18 MB 6 downloads

Presentatie bij Wiskundeonderwijs vanuit Singapore, Sevinç Göksen-Zayim ...
Je moet ingelogd zijn om dit bestand te kunnen downloaden.

B4. Escape the Mathroom

Joke Daemen (lerarenopleider wiskunde, Universiteit Utrecht)

Het aantal escaperooms in Nederland groeit exponentieel. Het zijn met name de bèta’s die deze puzzelachtige omgeving erg leuk vinden. Dat roept direct de vraag op of we deze populariteit en de aantrekkingskracht kunnen gebruiken om ons onderwijs te verrijken.
In oktober gaan een aantal bèta-studenten van de Universiteit Utrecht aan de slag met het ontwikkelen van een math/science escaperoom voor leerlingen in het VO. De vereniging voor biologen organiseert ter gelegenheid van de ‘week van de biologie’ een landelijke escaperoom activiteit.
In deze workshop wil ik deze ervaringen delen met wiskunde collega’s. Zowel ervaren als onervaren collega’s zijn welkom.

B5. De metadenkende leerling

Plonie Nijhof en Rodica Ernst-Militaru

Oriënteren, een plan maken, de juiste strategie kiezen, monitoren en controleren. Allemaal stappen die leerlingen moeten zetten om wiskundige problemen succesvol op te kunnen lossen. De hiervoor benodigde metacognitieve vaardigheden hebben zij, naarmate de stof complexer wordt, steeds harder nodig.
Rodica Ernst-Militaru en Plonie Nijhof ontwikkelden de META-methode, een didactiek die leerlingen daarmee helpt. Mindmaps, een metacognitieve vragenkaart en expliciete instructie van die vaardigheden zijn daarin de belangrijkste onderdelen.
Zij testten de methode onder 800 leerlingen op twee scholen met succesvolle resultaten (NRO, ’15-’16).
In deze workshop delen zij graag hun kennis en inzichten met andere wiskundedocenten. Meer informatie kun je alvast vinden op deze website.

B6. Giraffes

Desiree van den Bogaart en Gert de Kleuver

De reeks Zebraboekjes die door de NVvW wordt uitgegeven bij Uitgeverij Epsilon zal bij de meeste wiskundedocenten bekend zijn. Deze reeks boekjes is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo. Wij willen een nieuwe reeks boekjes gaan ontwikkelen, werktitel Giraffes, met als doelgroep leerlingen in het vmbo en de onderbouw van havo/vwo.
Om deze doelgroep aan te spreken, kiezen we voor een aangepaste uitgave, met gedifferentieerde verwerkingsvormen. In deze werkgroep willen we de plannen nader toelichten en met de aanwezigen van gedachten wisselen over de vorm, mogelijke thema’s, etc. Grijp de kans om mee te denken over deze leuke nieuwe reeks.

B7. Do Now, een koud kunstje

Marjan Botke en Femke Douma

Als docent wiskunde in de bovenbouw merken we regelmatig dat leerlingen de lessen niet optimaal benutten. Ze letten wel op, maar of de uitleg blijft hangen en of ze de juiste voorkennis hebben om de gevraagde opdrachten te maken, is niet altijd duidelijk. Ook schieten notatie of werktempo wel eens te kort.
Mede geïnspireerd door het boek Teach like a Champion, zijn we daarom vorig jaar begonnen met maken en uitdelen van Do Now’s in de lessen. Do Now’s zijn opdrachten op aparte werkbladen die de leerlingen direct moeten gaan maken. Dit kan aan het begin van de les, maar ook direct na een uitleg.
In onze workshop willen we een aantal van de gebruikte Do Now’s laten zien, de voordelen en effecten van deze werkwijze tonen en laten zien waar je op moet letten bij het maken van een Do Now. We hebben Do Now’s voor wiskunde B klas 4 en wiskunde A klas 5, maar ze zijn natuurlijk ook gemakkelijk voor andere leerjaren te maken.

Pictogram

2017-B7 Do Now, een koud kunstje 25.91 KB 42 downloads

Handout bij Do Now, een koud kunstje, Marjan Botke en Femke Douma. ...
Je moet ingelogd zijn om dit bestand te kunnen downloaden.

B8. Diversiteit in de wiskundeles

Monica Wijers

Vraagt u zich weleens af of u al uw leerlingen daadwerkelijk bereikt? Of iets scherper geformuleerd: of u voldoende inspeelt op de diversiteit in uw klassen? In deze bijdrage belichten we die vraag vanuit drie kanten:

  1. Rekening houden met verschillen in prestatieniveau
  2. Gebruikmaken van betekenisvolle en relevante contexten
  3. Rekening houden met culturele verschillen in de klas

In twee Europese projecten werken we aan opleidings- en nascholingsmaterialen voor deze thema’s. Natuurlijk lukt het niet om op alle drie de invalshoeken diep in te gaan. We zetten de culturele verschillen centraal en belichten van daaruit ook de andere twee aspecten. We geven een inkijkje in de materialen, die in ontwikkeling zijn, en we zijn ook benieuwd naar uw ervaringen en oplossingen.

Pictogram

2017-B8 Diversiteit in de wiskundeles 6.64 MB 25 downloads

Presentatie bij Diversiteit in de wiskundeles, Monica Wijers ...
Je moet ingelogd zijn om dit bestand te kunnen downloaden.

B9. Analyseren van Kruistabellen met VUstat

Carel van de Giessen

Nagaan of er verbanden tussen variabelen in een dataset bestaan is een interessante statistische activiteit. Bij kwantitatieve variabelen ligt het (laten) tekenen van een puntenwolk voor de hand. Uit die puntenwolk is al een eerste indruk op te doen. Bij kwalitatieve, liever categoriale, variabelen ligt het wat anders. Het hulpmiddel is in eerste instantie een kruistabel waarin de frequenties van de categorieën tegen elkaar zijn afgezet. Aan de hand van de kruistabel kun je dan verschillende soorten staafdiagrammen (laten) maken. Een mooi diagram is de mozaïekplot waaruit je een eerste indruk over samenhang tussen de variabelen krijgt. Een van de meer bekende maten voor een kruistabel is de chi-kwadraat, een maat vergelijkbaar met de standaardafwijking. Met de VUStat software kun je kruistabellen maken, kruistabellen vergelijken, daarbij allerlei diagrammen tekenen en simulaties doen waarbij je met de chi-kwadraat heel goed en heel inzichtelijk een statistische uitspraak kunt doen.

Pictogram

2017-B9 Analyseren van Kruistabellen met VUstat 947.72 KB 24 downloads

Presentatie bij Analyseren van Kruistabellen met VUstat, Carel van de Giessen ...
Je moet ingelogd zijn om dit bestand te kunnen downloaden.