Jaarvergadering / studiedag 2017

Op zaterdag 4 november 2017 vond de jaarvergadering/studiedag van de NVvW plaats in het Ichthus College te Veenendaal.

Van 10.00 uur tot 11.00 uur vond de jaarvergadering plaats, met de vaste onderdelen zoals de jaarrede van de voorzitter, notulen, jaarverslagen, jaarrekening en bestuursverkiezing. De volledige agenda en alle stukken zijn voor ingelogde leden terug te vinden op de pagina van de Jaarvergadering 2017.

Van 11.00 uur tot 16.00 uur was er tijd voor de studiedag, met lezingen, workshops en markt. Het thema voor deze studiedag was

WISKUNDE uit de KUNST

Zowel wiskundigen als kunstenaars raken snel gefascineerd door structuren, patronen en wetmatigheden. De combinatie wiskunde en kunst ligt voor de hand, maar heeft binnen de schoolwiskunde nog niet echt een plek veroverd. Tijdens deze studiedag wordt gekeken naar de mogelijkheden om wiskunde en kunst in de klas te combineren. Denk bijvoorbeeld aan de rol van wiskunde in vlakvullingen, muziek en architectuur, maar ook aan wiskunde met rap, animaties en 3D-printen.

Kunstige contexten kunnen aanleiding zijn voor leerlingen om zich op een creatieve manier in een wiskundig onderwerp te verdiepen. Tenslotte is goede wiskunde geen wetenschap maar kunst: Wisconst! De relatie tussen wiskunde en kunst is spannend en soms gespannen. Wat is de verhouding tussen vaardigheid en creativiteit? En hoe verhouden zich didactische ideeën uit beide disciplines? Oefening baart vanzelf kunst? Tijdens deze studiedag laten we ons vooral door kunst inspireren. Daarbij denken we ook aan onderwerpen als wiskunde met kunstjes, wisconst van vroeger (Stevin e.a.) en de kunst van het onderwijzen van wiskunde.

Workshops

Op de volgende pagina’s vind je de beschrijvingen van de lezingen en workshops, met aanvullende downloads van presentaties en materialen. Downloads zijn beschikbaar voor ingelogde leden.

Plenaire lezingen
Subthema A : Wiskunst
Subthema B : Didactiek
Subthema C : Extra

Er is ook een overzicht van alle reeds geplaatste presentaties en materialen.

Prijs voor het beste vakdidactische wiskundige ontwerp

Met ingang van 2017 reikt de NVvW een prijs uit voor het beste vakdidactische wiskundige ontwerp. Studenten van de tweedegraads lerarenopleiding wiskunde die individueel of samen een vakdidactisch wiskundig ontwerp hebben gemaakt in het kader van een opdracht van hun opleiding in het schooljaar 2016/2017 mogen mee doen.

Het doel is om docenten te inspireren tot het uitvoeren, uitwisselen en produceren van vakdidactische wiskunde ontwerpen. Het uitwisselen gebeurt via een workshop op de deze studiedag en op de site van de NVvW.

Het vakdidactische ontwerp moet gemaakt zijn op basis van een wiskundig onderwerp. Het kan niet zo zijn dat de ontworpen les uitgevoerd kan worden in een niet-wiskunde les. De ontworpen les hoeft niet uitgevoerd te zijn, maar moet wel direct uitvoerbaar zijn door een collega-docent op een school voor Voortgezet Onderwijs.

De ontworpen les bevat een verantwoording van de gemaakte keuzes door de student, die niet noodzakelijk gebaseerd hoeft te zijn op wetenschappelijk didactisch onderzoek.

De winnaar van de prijs is Paul Durenkamp (Driestar, Gouda) met zijn onderzoek over ontbinden in factoren met bijzondere aandacht voor priemgetallen.

Pictogram

2017 Klein vakdidactisch onderzoek VD3 1.04 MB 39 downloads

Paul Durenkamp (Driestar, Gouda) is de winnaar van de prijs voor het beste vakdidactische...
Je moet ingelogd zijn om dit bestand te kunnen downloaden.
Pictogram

2017 Klein vakdidactisch onderzoek VD3 - priemfactorisatiepuzzels 641.35 KB 42 downloads

Paul Durenkamp (Driestar, Gouda) is de winnaar van de prijs voor het beste vakdidactische...
Je moet ingelogd zijn om dit bestand te kunnen downloaden.

 

Naast Paul Durenkamp waren er nog twee genomineerden:

  • Dimphy Smeets (Fontys, Sittard)
  • Pelle van der Scheer (Windesheim, Zwolle)
    Pictogram

    2017 - Modulaire Origami 4.89 MB 36 downloads

    Pelle van der Scheer, meesterstuk Modulaire Origami - Wiskundige en kunstzinnige...
    Je moet ingelogd zijn om dit bestand te kunnen downloaden.