Wiskunde over de landsgrenzen

A1. Wereldwijd wiskundeonderwijs ondersteunen

Wereldwiskunde fonds

Op veel plekken in de wereld is onderwijs niet vanzelfsprekend en bestaat behoefte aan allerlei ondersteuning. Het Wereldwiskunde fonds (WwF) subsidieert diverse kleinschalige projecten die bijdragen aan het verbeteren van het wiskundeonderwijs op middelbare school niveau. Vaak gaat het daarbij om het verkrijgen van boeken, maar soms ook om het ontwikkelen van leermaterialen of opleiden van leraren. We geven een inkijk in een aantal recent uitgevoerde projecten, o.a. in Sierra Leone en Kenia, en bespreken de problemen die men daar ervaart en hoe desondanks wiskundeonderwijs tot stand komt. Deelnemers aan de workshop zal ook gevraagd worden mee te denken over mogelijkheden en kansen om wiskundeonderwijs te ondersteunen waar dat het hardst nodig is.
De presentatie “Wereldwijd wiskundeonderwijs ondersteunen.”

A2. Wiskunde de Haarlemmerolie voor het opzetten van vakoverstijgende internationaliserings projecten

Niko Kuijper

Leerlingen krijgen in hun vervolgopleiding en later in hun beroepsmatige leven te maken met een (werk)omgeving waarin meer en meer samengewerkt dient te worden met mensen uit andere culturen en waarbij meestal ook andere talen dan de Nederlandse taal gebruikt worden. Leerlingen hier al op de middelbare school vertrouwd mee raken is volgens de VO-raad een ‘must’.
Wiskunde als universele taal is bij uitstek een katalysator voor het opstarten van internationaliseringprojecten tussen scholen in Nederland en daarbuiten.
In de sessie zal een stapsgewijze aanpak en opstart van internationaliserings projecten worden behandeld met een doorkijkje naar enkele ‘succesvolle’ projecten.

A4. ICME-13 vanuit het perspectief van de leraar

Wim van de Hulst

Er bestaat een kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: Resultaten uit het onderzoek zijn bij de meeste leraren niet of nauwelijks bekend.
Ik besloot daarom deze zomer zelf als leraar in Hamburg te gaan kijken bij de ICME, het International Congress on Mathematical Education, de grootste internationale bijeenkomst van onderzoekers op het terrein van reken- en wiskundeonderwijs (www.icme13.org).
In de presentatie zal ik verslag doen van mijn observaties. Naast centrale thema’s tracht ik ook, zij het kort, inhoudelijk in te gaan op enkele specifieke onderwerpen uit de conferentie. Uiteindelijk opper ik enkele concrete ideeën hoe je als (wiskunde)leraar mogelijk meer bekend kan raken met resultaten uit onderzoek.