Jaarvergadering / studiedag 2016

registerleraar jaarvergadering studiedag 2016

Op zaterdag 5 november 2016 vond de jaarvergadering/studiedag van de NVvW plaats in het Ichthus College, Vondellaan 4 in Veenendaal.

Van 10.00 uur tot 11.00 uur vond de jaarvergadering plaats, met de vaste onderdelen zoals de jaarrede van de voorzitter, notulen, jaarverslagen, jaarrekening en bestuursverkiezing.

Van 11.00 uur tot 16.00 uur was er tijd voor de studiedag, met lezingen, workshops en markt. Het thema voor deze studiedag was:

Grenze(n)loze wiskunde

Wiskunde speelt zich natuurlijk niet alleen af binnen de muren van een lokaal. Tijdens deze studiedag onderzoeken we de grenzen van ons wiskundeonderwijs en dan vooral wat aan de andere kant van die grenzen gebeurt. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan landsgrenzen en dan rijzen vragen als: Hoe is daar de discussie rond tussendoelen, eindtermen en didactiek? Wat kunnen we van elkaar en van andere culturen leren?

We staan echter niet alleen stil bij geografische grenzen, maar ook bij de vak-grenzen. We vinden dat wiskunde een algemeen vormende rol heeft, ondersteunend is voor andere vakken (het is toch handig als je iets kunt uitrekenen) en van belang is voor vervolgopleidingen en beroepen. Maar houden we wel voldoende rekening met al deze doelen die buiten de grenzen van de wiskunde zelf liggen? Hoe vaak overlegt u met uw collega’s van natuurkunde of economie?

Plenaire lezing

Theo van den Bogaart verzorgde de openingslezing “Hoe word je een goede/betere wiskundeleraar”. De Prezi vind je hieronder:

De scriptieprijs werd gewonnen door Ward Perenboom met zijn scriptie “Het 6E-model en het hoofdstuk oppervlakte”.

Er werden vele workshops rond diverse thema’s georganiseerd. Bij sommige workshops is de presentatie of extra materiaal te downloaden: