Wiskundeleraren komen van mars, onderwijsonderzoekers van venus ; hoe onderzoek en praktijk elkaar (niet) vinden

Pauline Vos, hoogleraar Mathematics Education aan de Universiteit van Agder, Noorwegen

In het wiskundeonderwijs hebben we de afgelopen decennia veel zien veranderen. Wiskundige denkactiviteiten, referentieniveaus, digitale examens, Youtube-leraren, enz. In de afgelopen decennia is er ook steeds meer onderwijsonderzoek gekomen. Vaak loopt onderzoek achter op de ontwikkelingen, en soms loopt het erop vooruit. In deze lezing wil ik enkele historische en internationale ontwikkelingen belichten en dan met name gericht op de relevantie voor leraren.

Wiskunde voor de 21e eeuw

Koeno Gravemeijer, Emeritus hoogleraar Science- en Techniekeducatie aan de TU Eindhoven

Globalisering, digitalisering en automatisering komen steeds nadrukkelijker in het nieuws. De maatschappij verandert snel en daarmee ook, wat er nodig is om succesvol mee te kunnen doen. Het onderwijs zal daarop moeten worden aangepast. Het is daarom de hoogste tijd voor een bezinning op het wiskundeonderwijs. Enerzijds omdat wiskunde een steeds grotere rol speelt in onze maatschappij. Anderzijds, omdat steeds meer reken- en wiskundige bewerkingen door apparaten (kunnen) worden uitgevoerd. Dit vraagt om een heroverweging van de doelen van het wiskundeonderwijs. Bovendien zal moeten worden nagedacht over wat digitalisering betekent voor de opzet en uitvoering van het wiskundeonderwijs.