Jaarvergadering / studiedag 2015

Op zaterdag 7 november 2015 vond de jaarvergadering en studiedag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren plaats.

Themagedeelte: voor de verandering…

Voor of tegen verandering in wiskundeonderwijs maakt, in ieder geval voor onder- bovenbouwdocenten havo/vwo, nu niet echt meer uit. In november bent u in de vierde klas ook druk bezig de nieuwe examenprogramma’s te onderwijzen. Bent u gelukkig met de wiskunde-methode die u en uw leerlingen moet ondersteunen om naar een vernieuwd examen toe te werken? Lijkt het leuk om samen met collega’s daarover te praten in november? Wilt u graag informatie van docenten die al langer bezig zijn met de implementatie van de nieuwe programma’s? Dat kan uiteraard.

Maar er is meer waar u aan kunt denken bij ‘Voor de verandering’. Gewoon eens iets anders doen met een les (of meer) om uw leerlingen echt mee te krijgen in diverse aspecten van wiskunde.
Zoals:
Bent u, voor de verandering, wel eens bezig met

  • een leuke les(senserie) opzetten en doorwerken met uw leerlingen die het sommetjes-maken-uit-het-boek ontstijgt?
  • eens buiten de deur gaan kijken met uw leerlingen (denk aan wiskundewandeling, Nemo, Boerhaave, …)?
  • een inspirerende persoon uit het bedrijfsleven in de les uitnodigen om uw leerlingen te laten ervaren dat wiskunde in veel beroepen echt nodig en nuttig is?
  • meedoen aan een van de vele wiskunde-uitdagingen die er zijn: Wiskunde Onderbouwdag, Wiskunde B-dag, Wiskunde A-lympiade, Wiskunde Olympiade, Nijmeegse wiskundewedstrijd, Kangoeroe, …
  • denken en praten over nieuwe, beter passende wiskundeprogramma’s voor vmbo. Vmbo lijkt een ‘stiefkindje’ bij OCW en andere instanties. Schande, toch? Er wordt, ook vanuit het bestuur van de NVvW, nagedacht over vernieuwde programma’s voor vmbo wiskunde. Wilt u meedenken daarover? Welkom!
  • samenwerken met docenten van andere vakken: hoe gebruiken collega’s van andere vakken technieken en concepten van de wiskunde? Kan dat beter worden afgestemd? Hoe organiseren collega’s dat?
  • denken over zelf een workshop te verzorgen op de studiedag omdat u een leuk idee hebt voor inspirerende lessen wiskunde, in plaats van alleen maar een workshop te volgen?

Op deze studiedag bieden wij ruimte aan beide aspecten van ‘Voor de verandering’. Wij zijn voor continue verandering, in de betekenis van ‘Blijf alert op de huidige en toekomstige situatie in wiskunde-onderwijsland en hoe u daarop kunt en wilt inspelen’.

En daarom bevat ons aanbod 31 inspirerende workshops van bevlogen collega’s.

Verantwoordelijk voor de inhoud van dit programmaonderdeel zijn Lidy Wesker-Elzinga en Henk van der Kooij.

Zie ook de volgende pagina’s met beschrijvingen van de workshops en downloads van presentaties of extra materiaal van de studiedag 2015:

Plenaire lezingen
Workshops thema A : Het curriculum van vandaag en morgen
Workshops thema B : Werkvormen die de toekomst hebben (en nu al mogelijk!)
Workshops thema C : Toetsen
Workshops thema D : Extra