Jaarvergadering

NVvW jaarvergaderingen/Studiedagen

Ieder jaar op de eerste zaterdag van november organiseert de NVvW de jaarvergadering/studiedag. Deze dag is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een dag waar veel wiskundeleraren bij elkaar komen. Hier vind je terugblik op de jaarvergaderingen van de afgelopen jaren. Het lijkt een beetje vroeg, maar in het bestuur wordt alweer hard nagedacht over de jaarvergadering en studiedag van volgend schooljaar. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 3 november in Veenendaal. We willen jullie, onze leden, vragen om mee te denken over het thema van deze dag. De afgelopen jaren hebben we mooi, inspirerende thema's gehad als 'Gre(n)zeloze wiskunde', 'Voor de verandering' en 'Wiskunde uit de Kunst'. Voor dit jaar is het thema Natuur(lijk(e)) wiskunde. Geef je hier op als je een workshop wilt verzorgen.