Formules op het forum

Het is mogelijk om op het forum formules te gebruiken. Hiervoor gebruiken we MathJax om formules genoteerd in \( \LaTeX \) weer te geven.

Een wiskundeformule in een regel geef je weer met \( x^2 \) en wordt dan \( x^2 \).

Een uitgebreidere formule wil je wellicht weergeven in een vrijstaand blok. In plaats van \( en \) gebruik je dan \[ en \] om de formule te markeren. De volgende formule willen we dus niet in de tekstregel zien, maar in een gecentreerd blok: \[ x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \]; ze wordt dan als volgt weergegeven: \[ x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 – 4ac}}{2a} \]

Een paar voorbeelden:

a \cdot b : \( a \cdot b \)
a^2 \times b : \( a \times b \)
\frac{a}{b} : \( \frac{a}{b} \)
\sin(\alpha) : \( \sin(\alpha) \)
\int_{a}^{b} \e^{x^2} dx : \( \int_{a}^{b} e^{x^2} dx \)
\left( \frac{a}{b} \right) \cdot \cos \beta : \[ \left( \frac{a}{b} \right) \cdot \cos \beta \] (a + b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}a^kb^{n-k} : \[ (a + b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}a^kb^{n-k} \]

Meer informatie over formules in \( \LaTeX \) vind je op https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics

Op https://www.codecogs.com/eqnedit.php kun je de \( \LaTeX \) code voor de formule maken en zie je meteen een voorbeeld van de weergave van de formule.