Adviestabel opsturen examenwerk

De eindexamens van 2019 lijken nog ver weg. Toch is het nu al van belang hierover voor een goede uitvoering van de eerste en tweede correctie binnen de school goede afspraken te maken. U vindt hier de checklist examencorrectie

Net als vorig jaar is er ook een adviestabel beschikbaar met daarin de data waarop het werk bij de tweede corrector moet zijn en de data waarin het werk weer terug moet zijn op de school van de eerste corrector. Deze adviestabel staat voor wiskunde hieronder.

Daarin is bijvoorbeeld voor het vwo-wiskunde examen te zien dat de correctietijd kort is. Als de schoolleiding in haar wijsheid beslist dat het werk woensdag 29 mei verzonden moet worden, omdat de school de vrijdag na Hemelvaart dicht is, heeft de eerste corrector slechts 7 dagen correctietijd. Het advies is om hierover, bijvoorbeeld via de MR en/of secties, met de schoolleiding vroegtijdig in gesprek te gaan om de correctoren in de examenperiode te ontlasten.

De hele tabel is op de site van de FvOv te vinden.