Aanmelden centrale examenbespreking

Wanneer je wilt deelnemen aan de centrale examenbespreking voor een van de wiskunde-vakken, dan kun je je hier aanmelden. Let op: het aantal plaatsen is beperkt, je hoort zo spoedig mogelijk of je deel kunt nemen.

De planning voor de besprekingen is als volgt:

– vmbo-GL en TL: zaterdag 18 mei 12:00 – 14:00 uur
– havo A: zaterdag 11 mei 12:00 – 14:00 uur
– havo B: zaterdag 11 mei 14:00 – 16:00 uur
– VWO C: woensdag 22 mei 12:00 – 14:00 uur
– VWO A: woensdag 22 mei 14:00 – 16:00 uur
– VWO B: woensdag 22 mei 16:00 – 18:00 uur

Van de deelnemers wordt verwacht dat:
– je ervaring hebt in het nakijken van het examen waarvoor je aan de bespreking mee doet
– je een eindexamenklas hebt voor het vak waarvoor je aan de bespreking mee doet
– je voordat je naar de bespreking komt al werk van tenminste 10 leerlingen nagekeken hebt
– je de artikelen Gelijke Monniken, Gelijke kappen en Nieuwe Vakspecifieke regels mbt afronden kent.

Alle besprekingen zijn in Utrecht, op loopafstand van het station. Geef je hieronder op.

Ik wil me aanmelden voor het vak
vmbo-TLhavo Ahavo Bvwo Avwo Bvwo C

Ik heb een examenklas voor dit vak
janee

Aantal leerlingen in mijn examengroep voor dit vak

Aantal jaren ervaring met dit examenvak

Overige opmerkingen