Examens

Verslagen examenbesprekingen

CSE 2021

VakExamendatum
Wiskunde BB, VMBO (papier)maandag 25 mei 2021, 13:30 – 15:00
Wiskunde KB, VMBO (papier)dinsdag 18 mei 2021, 13:30 – 15:30
Wiskunde GL en TL, VMBOdinsdag 18 mei 2021, 13:30 – 15:30
Wiskunde A, HAVOwoensdag 26 mei 2021, 13:30 – 16:30
Wiskunde B, HAVOwoensdag 26 mei 2021, 13:30 – 16:30
Wiskunde A, VWOmaandag 17 mei 2021, 13:30 – 16:30
Wiskunde B, VWOmaandag 17 mei 2021, 13:30 – 16:30
Wiskunde C, VWOmaandag 17 mei 2021, 13:30 – 16:30


Adviestabel opsturen examenwerk


Samen met werkgevers en OCW spreken de bonden af wanneer het examenwerk moet worden opgestuurd naar de 2e corrector en wanneer het terug moet zijn bij de 1e corrector. Dit betreft een advies:
Adviestabel opsturen examenwerk.

Meet-ups voor 2e tijdvak

Voor de wiskundeexamens voor het tweede tijdvak organiseert de NVvW meet-ups voor de examendocenten. Tijdens deze meet-ups kunnen de examendocenten op informele manier met elkaar in overleg over de correctie. Er worden geen verslagen van deze bijeenkomsten gemaakt.
Meldt je hier aan voor een meet-up.

Informatie over het examen

Examenblad.nl is de pagina waar alle informatie over het centraal schriftelijk examen wordt verzameld. Enkele interessante pagina’s zijn:

Officiële publicaties: